Gunnela Björk är docent i historia vid Örebro universitet.

Gunnela Björk har tidigare arbetat som journalist inom radio och tv och som universitetslärare i medie- och kommunikationsvetenskap. År 2000 blev hon filosofie doktor i historia på en avhandling med titeln Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnors kollektiva handlande i Örebro 1900-1950 (1999).

Gunnela växte upp i Stockholm, bodde i tio år i Norrbotten och numera i Örebro. Efter ett långt och omväxlande yrkesliv som psykolog, journalist, universitetslärare och forskare, är hon numera författare på heltid och en mycket uppskattad och ofta anlitad föredragshållare. Hon har också regelbundet medverkat i Populär historia och andra tidskrifter med artiklar och recensioner.

Hos Historiska Media har hon gett ut biografierna Margaret Thatcher och Kata Dalström.

Visar alla 2 resultat