Gunnela Björk är född 1949 och docent i historia vid Örebro universitet.

Gunnela Björk har tidigare arbetat som journalist inom radio och tv och som universitetslärare i medie- och kommunikationsvetenskap. År 2000 blev hon filosofie doktor i historia på en avhandling med titeln Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnors kollektiva handlande i Örebro 1900-1950 (1999). I början av 2000-talet ingick hon i ett forskningsprojekt om Olof Palme som 2006 resulterade i boken Olof Palme och medierna. Gunnela Björk har också regelbundet medverkat i Populär historia och andra tidskrifter med artiklar och recensioner.

Visar alla 2 resultat

Visa sidmeny