Gunnela Björk är född 1949 och docent i historia vid Örebro universitet. 2017 är hon aktuell med en biografi över Kata Dalström. 2013 skrev hon en kritikerrosad biografi över Margaret Thatcher.

Gunnela Björk har tidigare arbetat som journalist inom radio och tv och som universitetslärare i medie- och kommunikationsvetenskap. År 2000 blev hon filosofie doktor i historia på en avhandling med titeln Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnors kollektiva handlande i Örebro 1900-1950 (1999). I början av 2000-talet ingick hon i ett forskningsprojekt om Olof Palme som 2006 resulterade i boken Olof Palme och medierna. Gunnela Björk har också regelbundet medverkat i Populär historia och andra tidskrifter med artiklar och recensioner.

Visar alla 2 resultat

Visa sidmeny