Vill du bli författare hos oss?

Har du skrivit ett manus som du tror skulle passa hos Historiska Media?

Vi tar emot manus i digital form. Bifoga lite uppgifter om dig själv, och gärna ett synopsis om du har ett sådant.

När vi har tagit emot ett manus så noterar vi att det har inkommit och när. Ibland lämnar vi manuset till en extern fackkunnig lektör.

Skicka ditt digitala manus till följande adress:

manus@historiskamedia.se

Räkna med att det kan ta allt från ett par veckor till tre månader innan vi kan ge besked.

Med anledning av den stora mängden inskickade manus ger vi inte några kommentarer rörande refuserade manus.