Lars Gyllenhaal är författare och specialiserad på svensk och internationell militärhistoria. Han började intressera sig för svenskars krigsdeltagande under tonåren, när han blev medveten om att han hade släktingar som stidit i bland annat amerikansk, brittisk och tysk tjänst.

James F. Gebhardt

Endast ett sökresultat