Kulturrevolutionen: En marsch i Shanghai 1967

Kulturrevolutionen

Kulturrevolutionen var ett extremt utslag av Maos vilja att experimentera med massorna. Men den kan också ses som en inre maktkamp där han snabbt tillskansade sig fullständig auktoritet.

Läs mer

Det stora språnget, propagandaaffisch 1958

Det stora språnget

”Det stora språnget” skulle leda Kina till en snabb ekonomisk uppgång, välstånd och nationell styrka. Istället ledde det till en av historiens värsta svältkatastrofer.

Läs mer