Karnevalståg från Lundakarnevalen 1904

Lundakarnevalen

Lundakarnevalen genererar en tillräckligt stor kritisk massa av människor och underhållning för att det gamla slagordet “mer åt fler” skall kunna besannas.

Läs mer

Sveriges flagga

Sveriges flagga

Sveriges flagga är idag den främsta symbolen för den svenska nationen och statsmakten. Men vad är dess ursprung och när började flaggan att användas?

Läs mer