Artiklar

G7-mötet – därför möts världsledarna i juni

G7-möte under Coronapandemin, maj 2021

Varje år arrangeras G7-mötet, då sju av världens största industriländer samlas. Den elfte juni är det dags för det 47:e mötet.

I mitten av juni 2021 samlas några av världens mäktigaste ledare i Cornwall, Englands mest södra region. Under tre dagar möts G7-gruppen för sitt årliga toppmöte. Medlemsländerna är Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Vid toppmötet deltar även representanter från den Europeiska Unionen, EU. Medlemsländerna representerar cirka 40 procent av global BNP. Samtidigt består länderna av endast en tiondel av världens befolkning.

Därför grundades G7-gruppen

G7-gruppen (”Group of Seven Nations”) grundades 1975, då som G6 eftersom Kanada först deltog 1976. Konstellationen växte fram från den tidigare sammanslutningen G10, som bildades 1961 av tio industriländer för att främja internationellt samarbete. Här ingår bland annat Sverige.

G7-gruppen startades för att hantera den globala ekonomiska kris som skakat världen efter sammanbrottet av det så kallade Bretton Woods-systemet. Bretton Woods var ett internationellt valutasystem som byggde på en fast växelkurs satt mot den amerikanska dollarn. Systemet var i bruk mellan 1958-1973. Samtidigt som Bretton Woods kollapsade skakades världen av en oljekris 1973, som ledde till att priserna på olja steg drastiskt.

Representanter från EU har deltagit i mötena sedan 1977. Mellan 1997–2014 ingick även Ryssland i gruppen och G7 döptes om till G8. Efter Rysslands annektering av Krim 2014 blev landet uteslutet från sammanslutningen.

Vad gör gruppen?

Medlemsländerna menar att de delar gemensamma värderingar: frihet och mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, välstånd och hållbar utveckling är dess nyckelprinciper. Trots att de beslut som fattas av medlemsländerna inte är rättsligt bindande, utövar G7 ett starkt politiskt inflytande. Gruppen påverkar den globala dagordningen genom sitt ställningstagande i olika internationella frågor. De beslut som fattas av medlemsländernas stats- eller regeringschefer påverkar därför viktiga organisationer som Internationella valutafonden, OECD och Världsbanken.

Ordförandeskapet skiftar mellan medlemsländerna. 2020, då toppmötet skulle arrangeras i USA, ställdes evenemanget in på grund av coronapandemin. 2021 står Storbritannien värd för toppmötet. Enligt den brittiska regeringen kommer årets toppmöte att fokusera på global handel, arbetet med att hantera framtida pandemier och strategier för att tackla klimatkrisen. Under tidigare år har medlemsländerna diskuterat miljö- och energipolicy, klimatkrisen, HIV/Aids och global säkerhet.

Under senare år har kritik riktats mot att G7 inte har några medlemmar från Afrika, Sydamerika eller den södra hemisfären.

Du kanske också är intresserad av...

Europa

197 kr
  • Ger bakgrunden till tankarna om Europas enighet, sträcker sig fram till nutidens nationalstater och splittring
  • Sakligt och objektivt, med tankeväckande resonemang
  • Författaren är en kunnig och lärd ciceron

Var börjar och var slutar Europa? Frågan har ställts sedan antiken utan att få ett slutgiltigt svar. Även enhetstanken har en lång historia, med rötter i medeltiden.

Författaren och tidigare diplomaten Ingmar Karlsson har skrivit ett flertal kritikerrosade böcker om Europa och Mellanöstern. I sin nya bok riktar han fokus mot de utmaningar som väntar Europa och dess invånare. Det blir tankeväckande resonemang kring unionens centralstyre och om nationalstatens framtid i ett alltmer integrerat Europa.