Artiklar, Boktips, Historiska händelser

Var det Sven Tveskägg som grundade Lund?

Sven Tveskägg
Sven Tveskägg dog den 3 februari 1014. Han hade ett år tidigare blivit kung av England, och var sedan innan kung av både Danmark och södra Norge.

Från 1990-talet och framåt har det antagits att Sven Tveskägg grundade Lund. Idag tror forskare att det snarare var hans far Harald Blåtand som lade grund för staden. Modern datering på gravplatser visar nämligen på att Lund funnits i ett par decennier innan Sven Tveskägg tog makten genom ett uppror år 986 eller 987. Den bakomliggande orsaken till upproret känner vi idag inte till.

Gravarnas ålder innebär också att det förmodligen var Harald Blåtand som byggde Skånes första träkyrka. När det gäller Trefaldighetskyrkan, eller den såkallade Drottens kyrkoruin, pekar allt fortfarande på att den lät byggas av Sven.

Erövringar

Som dansk kung hamnade Sven i konflikt med både svenska och norska kungar, och enligt vissa källor tvingades han i landsflykt av den svenske kungen Erik Segersäll. Detta är dock omtvistat eftersom han under tiden för den påstådda landflykten grundade ett myntverk i Lund och byggde flera kyrkor i Danmark.

Efter sjöslaget vid Svolder omkring år 1000 tilldelades Sven Tveskägg mark i södra Norge. Hans rike började då omsluta Nordsjön från både norr och öst, och han vände blicken västerut.

I Västerled

Sven genomförde många plundringståg mot England under sin regeringstid, vilka resulterade i stora tvångstributer i form av silverskatter – såkallad danagäld. Räderna eskalerade till en fullskalig invasion, och efter att London kapitulerat och den engelske kungen Ethelred (”den villrådige”, på engelska Æthelred the Unready) flytt till Normandie utropade sig Sven till kung av England. Knappt ett år senare dog han av sjukdom. Det är oklart var han är begravd, men enligt en källa var det i sin Trefaldighetskyrka i Lund han fann sin sista vila.

Hans son och efterföljare Knut den Store (som har ett torg namngett efter sig i Lund) erövrade senare resten av England, och härskade på så vis över hela Nordsjön.

Läs nya rön om Sven Tveskägg i Vägar mot Lund!

»Denna mycket gedigna och fascinerade redogörelse för framväxten av den medeltida staden Lund med uppförandet av katedralen i fokus, presenterar ny, intressant forskning om Lunds historia som ger belägg för att staden grundades redan under Harald Blåtands tid.« Bibliotekstjänst

Harald Blåtand och Lund, källsprång och lera, kloster och slavar, oxar och stenblock, domkyrkans bergarter och stadens planläggning med käppar och rännor är några av de många byggstenar som sammanfogar innehållet i boken Vägar mot Lund.

I denna antologi får vi till en början följa det lokala och internationella politiska spelet kring grundläggandet och utvecklingen av vad som blev det medeltida Danmarks ärkebiskopssäte och landets största myntort. Människorna, både de fria och de ofria, nås genom gravfynd, keramik och moderna analysmetoder.

Redaktörer och författare till antologin Vägar mot Lund är Maria Cinthio och Anders Ödman. Texter har även skrivits av Lone Mogensen och Ulf Sivhed.