Arvet från Bagdad

…män från hela Europa. Även Sicilien spelade en viktig roll i denna kunskapsöverföring och för den italienska renässansens uppkomst. Intressanta kunskaper om Europas historia De spår som det arabiska styret…

Cicero i senaten

Cicero får mäktiga fiender

…väldet. Bland annat rapporterades det om upplopp från olika delar av den italienska halvön. Det var under de förhållandena Cicero sade sig ha upptäckt att en kupp mot republiken höll…

Tredje rikets hemligheter

…Rommel senare 1944 i Italien mot förföljelser av italienska judar. Knopp ger även en intressant sammanfattning av Rommels inblandning i motståndet mot Hitler och belägger genom nya arkivfynd att Rommel,…

Italiens moderna historia, pocket

Italiens moderna historia

…utrymme ägnar Fagerström den starka italienska kvinnorörelsen under dessa år. Epoken sent 1960-tal och hela 1970-talet är förstås också känd för sina mörka, våldsamma sidor: maffians allt starkare grepp om…

Platon i sin akademi

Platons filosofi

…har den kristna teologin upptagit åtskilligt från den platonska traditionen. Inom den italienska renässansen på 1400-talet är de platonska inslagen centrala. En naturvetenskaplig banbrytare som Galilei är tydligt inspirerad av…

Spartacus och slavkriget som skakade Rom

Spartacus

…i den italienska staden Capua, och växte sedan till ett fullskaligt uppror med kanske så många som hundra tusen befriade slavar under Spartacus befäl. I nästan två års tid lyckades…

Turistens blick

…Johann Wolfgang von Goethe redan 1786 av alla gatuförsäljare och souvenirbodar. Goethe har kallats den förste turisten, men med dagböckerna från hans italienska resa får också klassicismen sitt stora intåg…