Blodhundar

Blodhundar

…förrådde henne ikläder hon sig sin forna roll och slår tillbaka mot blodhundarna som jagar henne. Tillsammans med sin dotter Trine och mamma Karin dras hon in i en härva…

Flykten genom Berlin

Flykten genom Berlin

…stort engagemang och flit samlat in svenska pass och bidragit till unga östtyskars flykt genom Berlin. I den spännande reportageboken Flykten genom Berlin fångar journalisten Karin Westin Tikkanen en bortglömd…

Latin: Handbok i odödlighet

Latin

Hur gick det till när latinet blev ett världsspråk? Och hur kommer det sig att vi än idag fascineras av ett språk som inte längre talas? Författaren och journalisten Karin

Ett fjärran krig

År 1610 föds tvillingarna Erik och Karin på en gård i Östergötland. När deras familj blir offer för hämnd, hot och utpressning tvingas de bort från hemmet. Men den tidiga…

Ett bräckligt liv

…är fast i kriget, och syskonen från Lövberga har skingrats för vinden. Erik kämpar sida vid sida med den svenske kungen på slagfälten i Tyskland och hans tvillingsyster Karin bär…

En skärva hopp

…när inte ens det räcker? Då återstår bara en skärva hopp… I En skärva hopp får vi följa Erik i det stora kriget i Tyskland, hur Karin klarar sig i…

En vilsen själ

…hopp och seger är inte så lätt att behålla under det turbulenta 1600-talet. Vart ska Erik ta vägen när han inte strider på slagfältet? Vad väntar Karin som nu är…

Erik XIV

Erik XIV

…efter händelsen, samt äktenskapet med den ofrälse Karin Månsdotter har gjort honom känd för eftervärlden. Men Erik XIV var framför allt Sveriges första renässanskung och en energisk arvtagare till Gustav…

Lydia Wahlström

Lydia Wahlström

…bort under förödmjukande former. Under ett decennium finns hennes sjukgymnast Karin troget i hennes närhet och stöttar när så behövs. Lydia fortsätter med sitt historiska författarskap och tar sig an…

anno Domini är latin för "herrens år". Detalj från medeltida altartavla

anno Domini – i Herrens år

…också används på engelska. Våra svenska ord noll (för talet) och nolla (för tecknet) kommer båda av latinets nullus ’ingen’. Artikeln om anno Domini är ett utdrag från Karin Westin…