Familjen Medici

…vackra folket, 1400-talets trendsättare inom finans, politik och kultur; geniers vänner och välgörare. I stor utsträckning var det denna familj som möjliggjorde den italienska renässansen – och det europeiska banksystemet….

Rom: En stads historia

Rom

…och drottning Kristina. Här slogs Giuseppe Garibaldi för ett enat Italien, härifrån styrde Benito Mussolini sitt fascistiska rike med järnhand och här föddes den italienska filmen. Ingen plats har haft…

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519)

…troligen den 15 april 1452 i Anchiano vid Vinci i italienska Toscana. ”da Vinci” betyder ”från Vinci”, med andra ord kallas han för ”Leonardo från Vinci”. Konstnären Leonardo da Vinci…

Lasse-Maja satt på Karlstens fästning när Oscar I kom på besök

Lasse-Maja: Lars Molin (1785–1845)

…Lasse-Maja. Stöldturnéerna försiggick mestadels i Mälardalen, ofta i trakten av Västerås, Örebro och Arboga, men även i Stockholm. För att undgå upptäckt förflyttade han sig oftast på nätterna medan han…

Hieroglyfer i "De dödas bok"

Hieroglyfer: Vem översatte dem?

…dechiffrera hieroglyferna!” 1822 har Jean-François Champollion blivit 32 år gammal. Med manisk energi ägnar han alla sina dagar och många av sina nätter åt att studera hieroglyferna och alla de…

Den engelska flickan

Den engelska flickan

…att ta överhanden men då Joan träffar den banbrytande upptäcktsresanden Maude Vickery glömmer hon bort motgången. Det var berättelserna om Maude som höll Joan vaken om nätterna i barndomshemmet och…