Artiklar, Boktips

Maria Montessori: Läkaren som revolutionerade lärandet

Maria Montessori

Tolv år gammal flyttade Maria Montessori med föräldrarna från en mindre ort in till Rom. I den nya miljön vaknade hennes skolintresse och betygen steg. Föräldrarna hoppades därför att deras enda barn ville bli lärarinna, den vanliga vägen för begåvade flickor.

Men Maria tvärvägrade och provade på både teknik och biologi innan hon fastnade för medicinstudier, ett val som fadern ansåg vara ett onödigt intrång på mäns område. 1896 blev hon Italiens första kvinnliga läkare. Att hon både var klipsk och hade en oerhörd arbetskapacitet rådde det inga tvivel om.

Omedelbart efter sin examen fick hon anställning på universitetets psykiatriska klinik. Arbetet innebar att hon besökte stadens olika anstalter för personer som ansågs ha psykiska störningar. Chockerad insåg hon snart att barn blandades med vuxna i en miljö som i regel var renrakad på alla typer av stimuli. Maria förstod att bristen på mental aktivitet var ett större problem för barnen än deras grundläggande bekymmer. Hon engagerade sig därför i att förbättra situationen och började snart experimentera med leksaker som utmanade dem både motoriskt och intellektuellt. Resultaten var fenomenala.

Den relation hon samtidigt inledde med en kollega är dåligt känd för eftervärlden. Av oklara skäl motsatte sig bådas föräldrar giftermål, vilket tvingade Maria att lämna bort sonen Mario efter att hon fött honom. Först drygt tio år senare fick de en närmare kontakt och med tiden blev han hennes närmaste medarbetare. Hon hade då börjat studera igen för att bättre kunna utveckla sina metoder till en princip för vanliga skolor.

Sitt första Casa dei Bambini, Barnhuset, för 3–6-åringar startade hon 1906. Resultaten var återigen strålande och hennes bok om arbetet blev en bästsäljare i flera länder. 1910 avslutade hon sin universitetskarriär för att bättre kunna styra och sprida vad som utvecklats till en hel rörelse. Före första världskriget var hon en obestridlig auktoritet i pedagogik och en av världens mest kända kvinnor. Därefter svalnade intresset inom hennes arbetssätt fram till 1950-talet då de gick en ny vår till mötes.

Den påverkan Maria Montessori och hennes idéer haft på synen på barn, deras lärande och individens utveckling kan bara beskrivas som enorm.

Relaterade blogginlägg