Marco Smedberg är militärhistoriker, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien och tidigare överstelöjtnant i pansartrupperna. Han har varit redaktör för tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonst och militär ledning, bland annat Vietnamkrigen (2008) och Första världskriget (2014). Smedberg är även en återkommande arrangör av militärhistoriska resor.

Visar alla 3 resultat

Visa sidmeny