Luke Daly-Groves är verksam som doktorand i historia vid University of Leeds. Hans forskning handlar framförallt om förhållandet mellan brittisk och amerikansk underrättelseverksamhet i det ockuperade Tyskland efter andra världskriget.

För sin historiska forskning har Luke Daly-Groves belönats med flera priser. Hans bok Hitlers död. Sanningen om den 30 april 1945 bygger en av hans uppmärksammade uppsatser.

Endast ett sökresultat