Katarina Widholm (f 1961) är född i Hälsingland och efter en tid i Stockholm och utomlands har hon återvänt och är nu bosatt i Hudiksvall och Hassela. Hon arbetar numera som färfattare på heltid.

Widholm har tidigare gett ut ett flertal barnböcker. Ett genomgående tema i hennes författarskap är reflektionerna kring att vara människa men också relationen människa och djur.

Under arbetet med Räkna hjärtslag ägnade Katarina Widholm stor tid åt research på bibliotek och i arkiv, men gjorde också intervjuer med kvinnor som har arbetat som hembiträden. Författaren plöjde dessutom tusentals tidningssidor, hushålls- och kokböcker, musik och film från tiden – allt för att lära känna Bettys värld från grunden.

1 produkt