Julkalender 2018

Brexit – ett resultat av Storbritanniens historia?

Brexit – ett resultat av Storbritanniens historia?
Den 23 juni 2016 stod det klart: britterna hade röstat för att lämna den europeiska unionen. Nu närmar sig Storbritanniens utträde med stormsteg – i mars 2019 sker Brexit. Därför tittar Historiska Media bakåt – på ett Storbritannien som även historiskt har valt att gå sin egen väg.

Storbritanniens premiärminister Theresa May startade processen för utträdet i slutet av mars 2017. Sedan dess har intensiva månader av förhandling mellan den brittiska regeringen och Europeiska unionen pågått. Förhandlingarna resulterade i ett tvådelat avtal och en uppskattning av Storbritanniens nuvarande skuld till EU: närmare 39 miljarder pund. (Läs mer här).

Brexit, som står för Britain och exit, är en av flera händelser där Storbritannien har vänt sig bort från övriga Europa. För att förstå den nuvarande situationen krävs en historisk tillbakablick.

Storbritannien blev en världsmakt under 1700-talet. Landet blev med sin marina flotta en militär supermakt och den engelska kronan koloniserade delar av Nordamerika. Så lades grunden för det brittiska imperiet. Storbritanniens strategiska satsning på sin marina militär och sina kolonier skiljde landet från övriga Europa.

Dick Harrisson skriver i boken Englands historia II, att eftersom Storbritannien inte hade några egna territorier (förutom Storbritannien och Gibraltar) fokuserade den engelska kronan sina pengar och trupper mot gamla och nya kolonier. Till skillnad från övriga europeiska stormakter, likt Frankrike och Spanien, prioriterades inte det nationella försvaret för att riket skulle skyddas när konflikter uppstod i Europa. Storbritannien expanderade sitt territorium med hjälp av sin flotta och vann den koloniala kapplöpningen – riket vände sig bort från Europa mot resten av världen och blev ett imperium.

Under denna tid utvecklades även industrialismen i Storbritannien. Varför lades grunden till dagens samhällsekonomi här och inte i till exempel något av de andra europeiska länderna? I tidigare forskning har Storbritanniens marknadsekonomiska och demografiska förutsättningar lyfts fram, men även de vetenskapliga upptäckter som skedde.

Enligt Dick Harrisson är det omöjligt att isolera en enskild huvudanledning till industrialismen. Klart är dock att denna samhällsutveckling är ännu ett exempel på hur britterna skapade ett samhälle som avvek från resten av världen. Mer om den komplexa utveckling som gjorde Storbritannien till ett imperium och lade grunden för dagens moderna samhälle går att läsa i Dick Harrissons bok Englands historia II.