Fattighus i Sverige

Fattighus i Sverige

I 1800-talets Sverige rådde en utspridd fattigdom. Många bodde i så kallade ”fattighus”; hem som ägdes av socknen och inhyste samhällets allra mest utsatta.

Läs mer

Karl XII:s död - Karl XII:s likfärd

300 år sedan Karl XII:s död

Karl XII mötte sitt slut under Fredrikstens belägring 1718. Många teorier och myter har uppstått kring hans död, hur han mördades och av vem.

Läs mer