Slaget vid Hastings

Slaget vid Hastings

Slaget vid Hastings är den enskild berömdaste händelsen i Englands historia. Men hur stridigheterna den 14 oktober 1066 faktiskt utspelade sig är oklart

Läs mer

Rasism i 40-talets Atlanta

Rasism i 40-talets Atlanta

I 40-talets Atlanta hände en del inom kampen för medborgarrättigheter. Rösträtt tilldelades afroamerikaner, och stadens första färgade polismän anställdes.

Läs mer

Fattighus i Sverige

Fattighus i Sverige

I 1800-talets Sverige rådde en utspridd fattigdom. Många bodde i så kallade ”fattighus”; hem som ägdes av socknen och inhyste samhällets allra mest utsatta.

Läs mer