Stasi-fängelset i Berlin

Stasi. Östtysklands hemliga polis

Stasi, Östtysklands hemliga polis, övervakade sin befolkning och spionerade på sina fiender under 40 år. I dag vittnar det omfångsrika materialet i Stasiarkivet om en världsomfattande underrättelsetjänst.

Läs mer

Checkpoint Charlie, 1965

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie låg på Friedrichstrasse i den amerikanska sektorn i Berlin. Här skedde flera berömda flyktförsök från öst till väst, och en av Kalla krigets väpnande konfrontationer.

Läs mer