Artiklar, Historiska händelser

Auschwitz, nazismens största koncentrationsläger

Auschwitz, 27 januari 1945
Den sydpolska staden Ośvięcim, några mil söder om Kraków, är mera känd under sitt tyska namn Auschwitz. Här upp rättades ett koncentrationsläger i maj/juni 1940 på ett om råde där det fanns kaserner som använts av den polska armén och gamla baracker som byggts för säsongsarbetare under tiden efter första världskriget.

Auschwitz var nazismens största koncentrationsläger och blev centrum för förintelsen av europeiska judar. Enligt olika uppgifter avrättades här mellan 1,2 och 1,6 miljoner människor, varav 800 000–1 100 000 var judar.

Beslutet om förintelsen fattades i januari 1942 på en kon ferens vid sjön Wannsee utanför Berlin. Tyskland skulle bli judefritt. Historiens största massmord hade dock inletts redan tidigare.

Allt skedde i största hemlighet. Men 1942 offentliggjorde den polska exilregeringen i London uppgifter från den pol ska motståndsrörelsen om de nazistiska dödslägren. Trots detta gjorde de allierade ingenting för att förhindra dödslägrens fortsatta verksamhet.

De allierades spionplan fotograferade i maj och augusti 1944 Auschwitz från luften och tog bilder av en fabrik i stad en. På filmen fanns också bilder av förintelselägret, där rader av nyanlända fångar syns, liksom taket på gaskammaren och krematoriernas skorstenar. Men filmerna blev liggande i amerikanska militära arkiv och hittades inte förrän trettio år senare.

Fem fångar lyckades fly i juli 1944. Deras rapporter bekräftade att Auschwitz var den slutliga destinationen till vilken judar, romer, homosexuella och kommunister från hela Europa deporterades. Sionistiska grupper som vid denna tid arbetade för att upprätta en ny judisk stat i Israel krävde att de allierade skulle bomba installationer i och kring lägret, särskilt järnvägarna. Men västmakterna prioriterade industriella och militära mål.

Auschwitz befriades slutligen av den sovjetiska armén den 27 januari 1945.

I dag är Auschwitz ett museum över nazismens förbrytelser.

Relaterade blogginlägg