Artiklar

Yggdrasil – myter om världsträdet

Yggdrasil

I Völvans spådom och Grimnersmål redovisas viktiga beståndsdelar av Yggdrasilmyten, i motsats till Vaftrudnersmål där alla uppgifter om världsträdet verkar lysa med sin frånvaro, såtillvida det inte nämnes i versen som berör Hoddmimers skog.

Yggdrasils tre rötter

Våra förfäder tänkte sig ett evigt grönskande träd som täckte hela världsalltet och bars upp av tre rötter. Dessa rötter var djupt rotade i gudarnas, jättarnas och skuggvarelsernas världar, dvs. Godheim, Jotunheim och Nifelheim. I var och en av dessa tre världar växte Yggdrasil sig stark vid en välkänd brunn eller källa.

Urdarbrunnen och nornorna

I gudarnas rike Godheim låg Urdarbrunnen vid världsträdets rot och gav Yggdrasil dess livgivande näring. Urdarbrunnen var gudarnas heligaste källa, och där fanns även asarnas tingsplats.

Vid Yggdrasils rot satt de tre nornorna och spann livets tråd åt alla väsen. Varje dag tog nornorna vatten och slam från Urdarbrunnen (som fått sitt namn efter den äldsta nornan Urd, som stod för gångna tiders vetande) och öste upp det på trädet för att dess grenar inte skulle torka ut eller murkna.

Mimers brunn och den vise jätten

Den del av Yggdrasils rot som sträckte sig till jättarnas Jotunheim var belägen vid Mimers brunn. Denna källa gömde på mycket visdom och mannavett.

Jätten Mimer som vaktade brunnen drack dagligen av dess vatten och därför var han full av klokskap. Oden fick lämna sitt ena öga i pant för en klunk av den visdomsbringande vätskan i Mimers brunn.

Hvergelmer och Nidhögg

Världsträdets tredje rot befann sig längst ner i underjorden i skugg- och dimvärlden Nifelheim. Vid Yggdrasils rot i Nifelheim låg urkällan Hvergelmer som en gång i tiden var grundpelaren vid livets uppkomst.

Under trädet ruvade den fasansfulle ormdraken Nidhögg (”han som hugger med nid”, dvs. med ont uppsåt) och gnagde på roten nedtill. Tillsammans med ett otal huggormar förtärde Nidhögg det fundament som världsträdet vilade på och därmed utgjorde han det största hotet mot Yggdrasils välbefinnande.

Yggdrasil och djuren som dväljdes i trädet

Högst uppe i världsträdets grenverk satt en örn som hade en falk mellan sina ögon. Falken hette Väderfölner (”den vindfalnande”, dvs. ”den som av luftens påverkan har mist sin färg”), men örnens namn är tyvärr okänt.

En ekorre som heter Ratatosk (”gnagtand” eller ”gnat-tand”) sprang upp och ned för Yggdrasils stam och förmedlade ondsinta ord mellan örnen i trädets topp och Nidhögg vid dess nedre rot.

Fyra hjortar gick omkring bland grenarna och åt av Yggdrasils barr. De hette Dain (”döding”), Dvalin (”han som är i dvala”), Duneyr (”han som dånar över grusmarken”) och Duratror.

Det ständiga nedbrytandet

Världsträdet måste alltså ständigt uthärda hårda angrepp från flera håll. Hjortarna gnagde upptill, stammen murknade i mitten och ormdraken tärde på dess rot.

Våra förfäder hade en ganska fatalistisk syn på tillvaron och därför var inte ens Yggdrasil förskonat från förtärande krafter.

Symboliken i Yggdrasilsmyten

Yggdrasil kan uppfattas som ett uråldrigt träd av väldiga proportioner, som man inte kan undvika att hysa respekt för när man ser dess prakt och ålder. Trädets höga ålder har satt sina spår. Utan skydd har det fått utstå skiftande väderlek och de eviga vindarnas angrepp.

Yggdrasilsmyten kan även tolkas som en sinnebild av den ständiga kamp som gudamakterna måste utkämpa, men som var dömd att misslyckas på grund av ett övermäktigt motstånd. Trots all den ärofyllda glans som gudarna uppbar, skulle deras boningar komma att skövlas under Ragnarök. Men precis som ett ensamt utsatt träd, håller de härskande krafterna stånd och inväntar stolt sitt oundvikliga öde.

Texten ovan är hämtad från Lars Magnar Enoksens Fornnordisk mytologi enligt eddans lärdomsdikter (2000).

Du kanske också är intresserad av...

Nordiska gudasagor

209 kr

Historien börjar för evigheter sedan, då bara tomhet finns. Men liv skapas, och ur livet kan världen bli till. Jorden befolkas av djur och människor. Över allt höjer sig världsträdet. Jättar lever i världens utkant. Gudar håller ett öga på allt som sker. Livet ter sig enkelt och äventyrligt. Men långsamt blir tillvaron mörkare. Undergången hotar, och den går inte att undvika.

De nordiska sagorna har älskats och berättats i olika former och versioner i över tusen år. En del av dem beskriver skapelsemyter och förklarar hur jorden och universum fungerar. Andra är rena äventyrssagor.

I Katarina Harrison Lindberghs bok Nordiska gudasagor framträder Tor, Freja, Oden, Loke och andra figurer ur den nordiska sagoskatten på ett både bekant och oväntat sätt. Här får välkända berättelser liv i ny språkdräkt och med fantasifulla utvikningar. Det är tragiskt, underhållande, våldsamt och poetiskt på samma gång. Detta är fornnordiska sagor som de aldrig har berättats förr!

Runor: Mästarens handbok

239 kr

OBS! Print on Demand – Leveranstid ca 10 arbetsdagar

Mästarens handbok i konsten att läsa, skriva och tolka runor!

Vad kan du om runor? Förundras du av de gåtfulla inristningarna från forntiden? Har du försökt att tolka runskrift?

Sveriges främste runmästare Lars Magnar Enoksen har skrivit en ny handbok i konsten att läsa och förstå runor. Lättförståeligt, underhållande och spännande skildras samtliga historiska tidsepokers runtecken. Som läsare kommer du att lära dig läsa, skriva och tolka den urnordiska skriften.

Djur och natur i fornnordisk mytologi

249 kr

OBS! Print on Demand – Leveranstid ca 10 arbetsdagar


«Enoksen förmedlar åtskilliga fascinerande myter och traditioner som på senare tid blivit bortglömda i Sverige.» Svenska Dagbladet

Vinden och åskan, vintern och sommaren, dagen och natten är exempel på naturfenomen som forntidens människor funderade över. De förklarade världen utifrån sin tro på gudamakter, övernaturliga varelser och jorden som levande väsen.

I Djur och natur i fornnordisk mytologi får vi till exempel veta att natten och dagen styrdes av två gudaväsen, att Loke låg bakom jordskalven och att den mäktiga Nordanvinden styrdes av en jätte i en örns skepnad. Vi får också veta att jorden skapades av en urjätte som efter sin död blev till våra berg, skogar och sjöar.

För första gången i modern tid beskrivs också det årliga kretsloppet som inkluderar solstånd och dagjämningar, men även hur dygnet delades in. Fakta till boken har författaren hämtat ur den äldre och yngre Eddan, medeltida landskapslagar och fornisländska sagor samt den gamla allmogekulturens hedniska sedvänjor.