Artiklar

XIII K. Maias panem feci – ”Den 19 april bakade jag bröd”

Ett romerskt bröd hittat i Herculaneum

Av: Karin W. Tikkanen

Den gamla staden Pompeii har fascinerat besökare, arkeologer och antikvetare i generationer, inte minst genom tack vare all graffiti. På en husvägg (regio II, insula 7) finns frasen: XIII K. Maias panem feci. Två av orden kan man kanske läsa ganska lätt, panem feci ”jag bakade bröd”, men de tre ord som kommer före är kanske lite klurigare? Det är nämligen ett datum.

I den romerska kalendern räknade man datumen med utgångspunkt i tre huvuddagar: Kalendae (K.), Nonae (N.) och Idūs (Id.). Ursprungligen var dagarna knutna till månens olika faser, där Kalendae markerade nymånen, det vill säga månadens första dag. Nonae och Idūs markerade tidigare månens första kvartal respektive fullmånen, men knöts senare till bestämda datum:

  • Nonae = 7:e (i månader med 31 dagar) eller 5:e (i månader med 30 dagar)
  • Idūs = 15:e (i månader med 31 dagar) eller 13:e (i månader med 30 dagar)

Datum precis före och efter de tre huvuddagarna skrevs pridie ”dagen före” och postridie ”dagen efter”:

  • pridie K. Maias ”dagen före första dagen i maj”, dvs. 30/4
  • postridie K. Maias ”dagen efter första dagen i maj”, dvs. 2/5.

För datum som ligger längre ifrån de tre huvuddagarna räknade man antalet dagar före, och här behöver vi komma ihåg att romarna använde sig av s.k. inklusiv räkning. När romarna räknade antalet dagar från måndag till onsdag räknade de alla tre dagarna, ”måndag-tisdag-onsdag”, och när romarna talade om ”tredje dagen före onsdagen” menade de alltså måndagen (inte söndagen, som det blir enligt vårt sätt att räkna).

Vill vi skriva datumet 29/4 på latin behöver vi med andra ord räkna, på romerskt vis, tre dagar före K. Maias, det vill säga ”tredje dagen före första maj (inräknat första maj)”, vilket blir ante diem tertium K. Maias.

Ordningstalet tertium ”tredje” kan skrivas med romerska siffror, III, och frasen ante diem kan förkortas a.d. eller utelämnas helt: III K. Maias.

XIII K. Maias står alltså för ”trettonde dagen före den första maj (inräknat första maj)”, det vill säga 19:e april.

Se ett foto av originalgraffiton på Pompeii-parkens twitter/X-konto.

MISSA INTE!