Lajka

Lajka

Den första levande varelsen i omloppsbana kring jorden hette Lajka, en tre år gammal blandrastik som hittats på gatan i Moskva

Läs mer

Området som kallas Mesopotamien, beläget mellan floderna Eufrat och Tigris

Mesopotamien

Paradexemplet på en flodkultur, och den första som brukar anföras i historiska redogörelser, möter oss i det område som kallas Mesopotamien, beläget mellan floderna Eufrat och Tigris.

Läs mer