Sveriges flagga

Sveriges flagga

Sveriges flagga är idag den främsta symbolen för den svenska nationen och statsmakten. Men vad är dess ursprung och när började flaggan att användas?

Läs mer