Skandinavismen representerad i historiemålningen: Soldaternas hemkomst till Köpenhamn, 1849

Skandinavismen

Skandinavismen var en rörelse som predikade samhörighet mellan Sverige, Danmark och Norge. Den växte fram under nationalismens era i Europa.

Läs mer

Påskkärringar i Örebro, 1950-tal

Påskkärringar

Uppkomsten av den säregna svenska barntraditionen att klä ut sig till påskkärring och gå runt i grannskapet vid påsktiden är svår att utreda.

Läs mer

Sveriges flagga

Sveriges flagga

Sveriges flagga är idag den främsta symbolen för den svenska nationen och statsmakten. Men vad är dess ursprung och när började flaggan att användas?

Läs mer