Skandinavismen representerad i historiemålningen: Soldaternas hemkomst till Köpenhamn, 1849

Skandinavismen

Skandinavismen var en rörelse som predikade samhörighet mellan Sverige, Danmark och Norge. Den växte fram under nationalismens era i Europa.

Läs mer