Checkpoint Charlie, 1965

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie låg på Friedrichstrasse i den amerikanska sektorn i Berlin. Här skedde flera berömda flyktförsök från öst till väst, och en av Kalla krigets väpnande konfrontationer.

Läs mer