Det stora språnget, propagandaaffisch 1958

Det stora språnget

”Det stora språnget” skulle leda Kina till en snabb ekonomisk uppgång, välstånd och nationell styrka. Istället ledde det till en av historiens värsta svältkatastrofer.

Läs mer

Drottning Lovisa Ulrikas misslyckade statskupp

Lovisa Ulrika och den misslyckade statskuppen

Ingen av Sveriges icke-regerande drottningar har drivits av en sådan iver att regera. Brodern Fredrik ”den store” av Preussen varnade henne ofta. Han insåg att det var ljusår mellan hans kungliga militärdiktatur och frihetstidens riksdagsstyrda Sverige.

Läs mer