Kulturrevolutionen: En marsch i Shanghai 1967

Kulturrevolutionen

Kulturrevolutionen var ett extremt utslag av Maos vilja att experimentera med massorna. Men den kan också ses som en inre maktkamp där han snabbt tillskansade sig fullständig auktoritet.

Läs mer