Artiklar

Sveriges flagga

Sveriges flagga

Sveriges flagga är idag den främsta symbolen för den svenska nationen och statsmakten. Men vad är dess ursprung och när började flaggan att användas?

Sverige, likt de andra nordiska länderna, har en korsflagga. Dess ursprung kommer från de så kallade korsbaner som kristna furstar under medeltiden använde när de deltog i korstågen mot de ”otrogna” i det som ansågs vara det heliga landet (idag Palestina).

Korsbaneren var ofta en röd fana med vitt kors. Den danska flaggan Dannebrogen, som även är Nordens äldsta, är en av få i världen som fortfarande har ett vitt kors mot en röd bakgrund.

Karl Knutsson Bondes sigill

Sveriges flagga, som är den nästäldsta i Norden, uppkom troligtvis under Karl Knutsson Bondes tid under mitten av 1400-talet. Han hade ett sigill som bestod av en fyrdelad sköld i blått som delades av ett gyllene kors.

Karl Knutsson Bonde regerade under unionstidens strider. Troligtvis valde han därför att göra om den danska Dannebogren till ett baner i gult och blått – samma färger som fanns i det svenska riksvapnet.

Det är från och med Gustav Vasas död 1560 som korsfanan blir den främsta symbolen för den svenska kungafamiljen. På flaggan har riksvapnet med den regerande dynastins hjärtsköld lagts över mitten där korset möts.

Från 1620-talet är flaggan inte bara ett kungligt värdighetstecken utan även en symbol för nationen, och därmed Sveriges flagga. Sedan 1873 hissas en flagga dagligen på det Kungliga Slottet i Stockholm.

Fyrduksflaggan.

Fyrduksflaggan.

Det finns olika varianter av Sveriges flagga med olika innebörd. Till exempel betyder den så kallade fyrduksflaggan med det stora riksvapnet att den regerande kungen är i Sverige och uppfyller sina plikter som statschef. Om regenten inte är i Sverige är Kronprinsessan tillfällig riksföreståndare. Då hissas en tretungad kunglig flagga med det lilla riksvapnet.

Svenska flaggans dag

1916 inrättades svenska flaggans dag, som sedan dess infaller på den sjätte juni varje år. Detta datum 1809 undertecknades Sveriges grundlag och 1523 var det denna dag som Gustav Vasa blev kung. Men redan under 1890-talet anordnades så kallade flaggfester på Skansen i Stockholm.

Hur flaggan ska se ut är lagstadgat. Enligt Lagen (1982:269) om Sveriges flagga, samt Förordningen (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga. Enligt lag får flaggan inte användas för varumärken. Dessutom får endast de bokstäver och symboler som anges i lagen användas

Intresserad av att läsa mer om Sveriges historia?

Svensk historia

89 kr289 kr

Ett modernt enbandsverk om svensk historia! Olle Larsson och Andreas Marklund berättar engagerat och kunnigt om landets historia, och utgår från när Gustav Vasa tog makten år 1523, då det moderna Sverige grundas.

Sedan följer 500 år av utveckling: nya landskap tillkommer, gränserna öppnas för influenser utifrån, ett flöde av människor berikar landet. Författarna vågar ta steget fullt ut i sin moderna skildring. När blev Sverige Sverige? Varför känner vi oss som svenskar? Hur har man sett på svenskhet under seklernas gång?

Svensk historia innehåller dessutom informativa och underhållande faktarutor, samt nyritade kartor.