Artiklar

Så började andra världskriget – timme för timme

Andra världskriget: Tyska trupper bryter upp bommen som markerar den polsk-tyska gränsen, morgonen den 1 september 1939
I gryningen den förste september 1939 anfaller Tyskland Polen. Så startar andra världskriget. Innan september är slut har Polen kapitulerat. Den 1 september 2019 är det 80 år sedan andra världskriget startade. Men vad hände under den första ödesdigra dagen?

04.45

Det är tidig morgon fredagen den förste september 1939 och det tyska slagskeppet Schleswig-Holstein befinner sig utanför Polens kust och staden Danzig. 04.45 avfyras en artillerigranat från fartyget mot det polska fortet Westerplatte. Andra världskriget har börjat.

06.00

I Warszawa klockan sex på morgonen hörs de första sirenerna som varnar för flyganfall. Nu påbörjas flera anfall mot polska städer. Städerna Katowice, Krakow, Tczew och Tunel bombas med brandbomber. Med flera arméer och totalt 1,5 miljoner trupper invaderar Tyskland Polen.

Trots Polens armé på 700 000, vinner de tyska trupperna snabbt mark med den militära taktiken Blitzkrieg.

07.00

Statssekreteraren Alexander Cardogan på det brittiska utrikesministeriet får information om den tyska invasionen av Polen.

07.20

Hemma hos den brittiske krigsministern Hore-Belisha ringer telefonen. Det är general Gort som meddelar att Tyskland nu anfallit Polen.

07.48

Den brittiske premiärministern Chamberlain får ett telefonsamtal från nyhetsbyrån Reuters som återger detaljer från en tidigare radiosänding från Berlin gällande Hitlers beslut att anfalla Polen.

Tyska trupper bryter upp bommen som markerar den polsk-tyska gränsen, morgonen den 1 september 1939.

Tyska trupper bryter upp bommen som markerar den polsk-tyska gränsen, morgonen den 1 september 1939.

8.00

Polen ber England och Frankrike om omedelbar militär assistans.

8.30

Franska ambassaden i Warszawa meddelar Paris att tyska trupper korsat den polska gränsen.

Den brittiske premiärministern Chamberlain och den franske premiärministern Daladier påbörjar evakuering av ländernas storstäder.

10.00

Adolf Hitler talar till den tyska riksdagen. Nu presenteras och antas en ny lag enligt vilken Danzig tillhör Tyskland. Flertalet dekret och bestämmelse kopplade till krigstillståndet infördes därefter under dagen.

18.00

Brittiska parlamentet möts och Chamberlain tillkännager nationens officiella ultimatum som ska överlämnas till Hitler.

22.30

Halv elva på kvällen överlämnar brittiska ambassaden Chamberlains ultimatum till Ribbentrop på tyska utrikesdepartementet. Strax därefter lämnar Frankrike sitt besked till Tyskland.

När dagen är över har de tyska trupperna erövrat staden Danzig (Gdansk) och dominerar luftfartsvägar. Men det är först två dagar senare, den tredje september som Storbritannien och Frankrike förklarar krig mot Tyskland.
Innan september är över har Polen kapitulerat. Den 27 september intar tyska trupper Warszawa och klockan två på eftermiddagen lägger de polska trupperna ner sina sista vapen.