Artiklar, Boktips

Ostindiska kompaniet – en svensk framgångssaga

Ostindiska kompaniet - En ostindiefarare till ankars
År 1731 startades det framgångsrika svenska Ostindiska kompaniet för att via sjöfart bedriva handel med Östasien. Så, hur kom det svenska handelskompaniet att bli så lyckosamt?

Flera andra europeiska nationer bedrev handel via sjöfart innan Sverige. Tidigare hade varor nått Europa med hjälp av den så kallade Sidenvägen, som under medeltiden var ett nätverk som band samman Kina till Europa genom Centralasien. Men under 1500-talet började länder som Storbritannien att segla till Östasien istället för att färdas över land.

I flera andra europeiska nationer fanns under 1700-talet redan väletablerade ostindiska kompanier, som hade monopol på sin handel. Ett av dessa var East India Company i Storbritannien. East India Company var ett av de viktigaste av de europeiska handelskompanierna. Storbritanniens drottning Elisabeth tilldelade engelska köpmän monopol på handeln från Asien. Köpmännen bestämde sig för att arbeta tillsammans, eftersom det var dyrt att bygga fartyg och seglatserna till Asien var riskfyllda och långa. Så bildades East India Company. 1858 hade kompaniet erövrat i stort sett hela den indiska subkontinenten, som britterna därefter administrerade.

Men medan engelsmännen skapade förmögenheter med hjälp av sina handelsflottor, stod de skotska köpmännen och tittade på. De var inte delaktiga i de engelska handelsflottorna. Därför bestämde sig den skotske adelsmannen Colin Campbell för att investera i ett motsvarande svenskt kompani. Tillsammans med den svenska köpmannasonen Niclas Sahlgren började en plan ta form.

Ostindiska kompaniet växer fram

Niclas Sahlgren var baserad i Göteborg, och det var här det svenska kompani startade. Colin Campbell och Niclas Sahlgrens förhandlingar sköttes av kommissarien Henrik König med ett gott resultat: Ostindiska kompaniet fick ensamt rättigheterna till all handel som pågick under en specifik period vid Godahoppsudden.

Ostindiska kompaniet bestod av flera olika bolag, som fram till och med år 1806 gjorde 37 skepp 132 resor. Verksamheten drevs framförallt från Göteborg, men under de sista åren flyttades basen till Stockholm. I Göteborg hade kompaniet sina magasin, från vilka dyrbara lyxvaror såldes på auktion efter varje handelsfärd.

Från och till Sverige

Fartygens rutt var välplanerad och tog cirka ett och ett halvt år. Seglatsen började i Göteborg, och från Sverige färdades skepp lastade med järn till Cadiz i Spanien. Från Sverige exporterades såväl råvaror som tillverkade produkter. I Cadiz såldes järnet, och som betalning fick svenskarna då silverpiaster från Spanien, som var en gångbar valuta i såväl Spanien som Kina. Från Spanien ledde rutten till Kina via Godahoppsudden. De svenska fartygens destination i Kina var staden Kanton, nära Hong Kong. Fartygen låg ofta i hamn i fyra eller fem månader innan de åter påbörjade sin seglats. Färden tillbaka till Sverige tog (beroende på väderförhållanden) upp till sex månader.

Ostindiska kompaniet importerade porslin som inspirerade Rörstrand

Ostindia (1932) med mönster inspirerat av kinesiskt exportporslin.
Modellerna utvecklades av modellör Aage Lindahl och Fredrik
Wehtje. Lanserad med 32 olika former i flintgods. Från 1988 i fältspat.

Varorna från Kina bestod framförallt av siden, te och porslin, men även varor som råsilke, pärlemor och lackerade möbler. Dessa varor såldes till förmögna runt om i Europa. Kapitalet från handeln återinvesterades i Sverige – i järnbruk, sjukhus och varvsindustri. Ostindiska kompaniet ledde även till ett ökat kinesiskt kulturinflytande i Sverige. Bland annat blev det ostindiska porslinet väldigt populärt i välbärgade hem runt om i Sverige. Porslin från svenska Rörstrand, med anor tillbaka till 1726, var ofta dekorerade med inspiration av det kinesiska porslinet.

Ostindiska kompaniet ledde till att Göteborg bytte skepnad – under 1700-talet blev Göteborg en handelsstad. Fartygsvarven lockade de kunskapsgiriga och Ostindiska kompaniet gjorde bestående framsteg inom skeppsbyggeri, navigation och internationell handel. Det är även under denna tid som Chalmers Tekniska Högskola och Sahlgrenska Universitetssjuk växte fram. Ostindiska kompaniet hade därför stora effekter på såväl Sverige som Göteborg.

Läs mer om Ostindiska kompaniet!

Stora boken om Rörstrand

269 kr
  • Skildrar en viktig epok i svensk industri- och designhistoria
  • Fantastiskt vacker bok, överdådigt illustrerad
  • Utmärkt presentbok – eller läsning för egen del

År 1726 startade tillverkningen av porslin på Rörstrands slott i Stockholm. Porslinsfabrikens framgångar började med de första blåmålade mönstren och rokokons mångfärgade, blomsterdekorerade fajanser.

Under tidigt 1900-tal var Rörstrand en storindustri som vann internationella framgångar, men allt utgick från Lidköping vid Vänerns strand. Här har framstående keramiker som Gunnar Nylund och Marianne Westman varit verksamma.

Stora boken om Rörstrand är ett vackert och rikt bildsatt praktverk, skriven av välrenommerade forskare och skribenter.

Göteborgs historia

259 kr
»Det är en personligt hållen bok med stor berättarglädje … en ambitiös och innehållsrik historieexposé för den som älskar sitt Göteborg och vill veta mer.« Populär Historia
»Ett välskrivet och vackert verk.« Tidskriften Respons

Ett efterlängtat standardverk om Göteborgs historia.

Göteborg fyller snart 400 år. Men staden vid älven har äldre anor än så. Kongahälla, Lödöse, Nya Lödöse och Älvsborgsstaden är alla föregångare till Göteborg. I de återkommande krigen mot Danmark hade staden bränts flera gånger för att varje gång resa sig ur askan. Drömmen om en port västerut var stark.

År 1621 fick dagens Göteborgs sina stadsprivilegier, och holländska och tyska köpmän flockades till den nya staden. En gång för alla skulle Sverige få ett fäste vid Västerhavet. Under de följande seklen stärktes rollen som handelsstad samtidigt som orten under 1800-talet utvecklades till en av landets viktigaste industri- och varvsstäder.

Göteborgs historia: Porten mot väst är ett efterlängtat praktverk om stadens spännande historia från medeltid till idag. Bokens författare Tomas Andersson och Peter Sandberg är bröder och har båda tidigare skrivit ett flertal böcker inom historieämnet. På ett kunnigt och fängslande vis fångar de sin hemstads mångfacetterade historia.

Tomas Andersson har skrivit tolv böcker varav två om Göteborg: Ölhallen 7:an och Pålad stad. Under de senaste åren har han tillsammans med Stefan Foconi gjort reportageresor till Mellanöstern. Just nu spelar de in TV-serien På jakt efter Mellanösterns själ.

Peter Sandberg är filosofie doktor i ekonomisk historia. Han har skrivit ett flertal böcker i ämnet, exempelvis som medförfattare till en bok om Västsveriges industriella utveckling under efterkrigstiden och standardverket Det svenska näringslivets historia 1864 – 2014. 

Du kanske också är intresserad av...

Marinmålarna

269 kr

»De tematiska kapitlen är speciellt intressanta som Claes Mosers text om J.A.G. Acke och hans krets. Patrik Steorn, chef på Göteborgs konstmuseum, skriver intressant om Kropp, kläder och homoerotik … Volymen, fint formgiven och överdådigt illustrerad, vänder sig till en bredare läsekrets än maritimt intresserade.« BTJ

I MARINMÅLARNA. Skeppet, havet och sjömannen i konsten, från Jacob Hägg till Lars Lerin ger ett stort antal svenska skribenter och konstkännare olika infallsvinklar på den marina konsten.

Genom personligt färgade texter och noga utvalda konstverk, hämtade från Sjöhistoriska museets arkiv och många andra källor, växer en fördjupad bild fram av villkoren till sjöss, det dagliga slitet för brödfödan, den obändiga visionen och det självutlämnande, konstnärliga uttrycket.

Regalskeppet Kronan

259 kr

»Det är en spännande, oupphörligt fascinerande och välskriven bok.« Tidskriften Militär Historia

Vackert praktverk om svensk stormaktstids största fartyg!

När Kronan sjösattes i juli 1668 var hon det största fartyg som någonsin byggts i Sverige. Skeppet var en storslagen manifestation av den svenska stormakten, som stod på sin absoluta höjdpunkt.

1676 förliste Kronan under ett dramatiskt sjöslag mellan den svenska och den dansk-nederländska flottan öster om Öland. Kronans undergång är en av de enskilt största tragedierna i svensk historia; 800 människor dog och kvar på havets botten låg vrakdelarna från ett praktfullt flytande palats. Där låg de stilla i sin våta grav fram till år 1981 då utforskningar av vraket påbörjades i Kalmar läns museums regi. Sedan dess har mer än 35 000 föremål bärgats från havets djup, däribland Sveriges största guldmyntskatt, bronskanoner, praktfulla skulpturer, kläder, böcker och navigationsinstrument.

Historikern och marinarkeologen Lars Einarsson har varit projektledare för undersökningarna av Kronan sedan 1983. I detta praktverk väver han samman berättelser om händelser, personer och föremål i stormaktstidens Sverige och Europa. Boken ger en unik och spännande inblick i livet ombord på ett av världens största örlogsfartyg för drygt 300 år sedan.