Artiklar

Nationaldagen – varför firar vi den sjätte juni?

Nationaldagen - Gustav Vasas intåg i Stockholm
Först 2005 beslutade Sveriges riksdag att nationaldagen även ska vara helgdag. Men den sjätte juni har länge firats som Sveriges nationaldag – men i olika skepnad. Så varför firar vi Sveriges nationaldag den sjätte juni?

Gustafsdagen

I flera länder runt om i Europa växte nationaldagen fram under mitten av 1800-talet. Norge och Danmark firade till exempel sina nationaldagar innan Sverige.

I Sverige började traditionen på Skansen i Stockholm 1893. Skansens grundade Artur Hazelius bjöd in till en vårfest som varade till den femte juni. Han förkunnade att festligheterna framöver skulle vara en ”nationalfest till firande av våra historiska minnen imorgon tisdag den 6 juni”.

Den sjätte juni kallades då för Gustafsdagen, till minne av den dag då Gustav Vasa utsågs till kung år 1523. Datumet har även en annan viktig historisk betydelse: den sjätte juni 1809 skrevs Sverige den regeringsform som gjorde att riket gick från envälde till konstitutionell författning.

Så, från och med 1893 firades Sveriges nationaldag i form av Gustafsdagen. Men 1916 får dagen ett nytt namn: svenska flaggans dag.

Svenska flaggans dag

Den nuvarande svenska flaggan utformades 1906, efter unionsupplösningen. Fram tills dess fanns unionsmärket i flaggans övre fyrkant närmast flaggstången. 1906 togs symbolen bort. Dessutom fastslogs flaggans färger och fyrkanternas proportioner, samt att det bara var kungahuset och militären som fick använda den tretungade flaggan.

Svenska flaggan blev under tidigt 1900-tal en viktig nationell symbol. Från och med 1916 firades därför svenska flaggans dag den sjätte juni.

Runt om i Sverige syns den svenska flaggan vid högtider, även om vi inte flaggar lika mycket i dag som under 1900-talet. Först 1873 hissade det Kungliga Slottet i Stockholm den svenska flaggan för första gången, vilket till en början gav upphov till en hel del kritik. För under 1800-talet ansågs flagghissning vara en aktivitet som skulle ske till havs. Det var alltså ovanligt att flaggan användes på land. Men snart förändrades svenskarnas attityd och under 1900-talet flaggades det riklig – på allt från skolgårdar till järnvägsstationer.

Nationaldagen utropas 1983

Först 1983 utropades Sveriges nationaldag. Då blev svenska flaggans dag Sveriges nationaldag. 2005 blev den sjätte juni en helgdag. På nationaldagen anordnar många kommuner flaggceremonier, musik- och dansuppträdanden, samt tillställningar för personer som blivit svenska medborgare under det senaste året.

Men det är än i dag få traditioner knutna till högtidsdagen. I många länder härleds nationaldagen till nationell självständighet och frihet från förtryck. Så är inte fallet i Sverige, vilket ofta anges som en av anledningar till svenskarnas ofta ljumma firande av nationaldagen. Men för många svenskar är midsommar mer traditionstyngt än svenska nationaldagen.

Intresserad av att läsa mer om Sveriges historia?