Artiklar

Invasionen av Danmark

Invasionen av Danmark - tyska trupper passerar genom Viborg

Invasionen av Danmark blev ett blixtkrig i ordets egentliga bemärkelse.

Inmarschen var satt att börja vid samma klockslag som anfallen mot de norska hamnarna, och strax efter midnatt den nionde april avancerade den 11. motoriserade skyttebrigaden samt den 170. infanteridivisionen in över den danska gränsen, medan trupper ur 198. infanteridivisionen angrep Själland.

Detta inledande skede uppvisade de enda riktiga striderna i Danmark. En dansk pluton som gått i ställning i närheten av Hokkerup kom i strid med tyska motorcyklister och utsattes snart för anfall från såväl flyg som stridsvagnar. Danskarna lyckades skada tre stridsvagnar med sin 20 mm-pansarvärnskanon men tvingades kort därpå att sträcka vapen eftersom tyskarna infiltrerat deras ställning. Vid Bredvads skola fick en annan dansk pluton stridskontakt med tyskarna. De förstörde en pansarbil och skadade några andra, men även här fick man sträcka vapen sedan fienden gått runt deras position.

Precis som var fallet med Norge, hade landets försvar negligerats till förmån för sociala reformer. I Danmarks fall var denna försummelse emellertid mer förståelig.

Landets litenhet, dess geografiska placering och en presumtiv fiende i söder, vars styrka obönhörligen skulle krossa alla försök till motstånd, gjorde att det existerade en stor pessimism i alla försvarsfrågor. Man ansåg att motstånd var meningslöst och endast skulle leda till blodspillan. Under 1922 genomfördes en stor reduktion av försvaret under dåvarande försvarsministern, den vänsterradikale Peter Munch. Under 1932 och 1937 års försvarsbeslut gjordes nya nedskärningar, även om vissa moderniseringar tilläts. Vid krigsutbrottet hade omfattande inkallelser skett, men redan efter några veckor hade man hemförlovat 17000 man, vilket lämnade landet med endast 12700 man under vapen. Den marina styrkan uppgick till tre pansarskepp, 21 torpedbåtar och elva ubåtar, med sammanlagt 1450 man. Den allmänna inställningen var att man helt enkelt skulle kapitulera om man utsattes för ett anfall från Tyskland.

Detta förhållande passade tyskarnas syften och Danmarks svaghet exploaterades med förfärande hastighet. Specialstyrkor hade tagit sig in i landet före startskottet och dessa bemäktigade sig nu flera broar, så att de framryckande kolonnerna kunde passera. Klockan 07.30 tog en pluton fallskärmsjägare, understödda av en bataljon från den 69. infanteridivisionen som flögs in med transportplan, kontrollen över flygfälten vid Ålborg. Gedser, Nyborg och Korsör intogs av tyska soldater som anlänt med färjor och marinfartyg. Bron över Lilla Bält erövrades av tre förstärkta kompanier som sedan ryckte norrut mot Fredericia.

Invasionen av Danmark når huvudstaden

I Köpenhamn var det polisen som hamnade i den första eldstriden mot tyska soldater. De hade kallats till hamnen efter rapport om skottlossning och blev vid ankomsten beskjutna av ”okända gärningsmän”, vilka i själva verket var förtruppen till en tysk bataljon. Det danska sjövärnskommandot tog emot en serie rapporter om tyska landstigningar, och snart stod det klart att kastellet hade intagits av fientliga soldater.

Andra tyska grupper rörde sig mot stadens strategiska platser, däribland det kungliga slottet. Inom kort utbröt eldstrid mellan dessa och den kungliga högvakten, som – fullt utstyrda i sina mörkblå uniformer och stora pälsmössor – lyckades hindra fienden från att rycka in på området. Högvakten förstärktes snart med 40 man från gardeskasernen, men klockan 06.00 upphörde eldgivningen, eftersom livvakten fått order att skjuta endast om tyskarna försökte sig på en ny stormning.

Medan detta pågick hade kung Kristian X ett hastigt sammankallat rådslag med sin regering. Hans första fråga riktades till chefen för generalkommandot, general Prior, och gällde Danmarks möjlighet att värna sig. ”Kan vi kämpa?”, frågade han och Prior svarade att stridshandlingar redan inletts. I den efterföljande diskussionen var det emellertid bara Prior som aktivt argumenterade för fortsatt motstånd.

Då tyskarna hotade med att bomba Köpenhamn om inte ett omedelbart eldupphör blåstes, var saken avgjord. Vid åttatiden fattades, på direkt uppmaning av Kristian X, beslutet att stridigheterna skulle upphöra.

Under den korta invasionen av Danmark miste 19 danska soldater och civila livet och ytterligare ett antal sårades. Det hade varit en av andra världskrigets i särklass oblodigaste episoder, och tyskarna hade uppfyllt samtliga sina operationsmål innan morgonen var till ända. Knappt hade fälten vid Ålborg erövrats, förrän en ström av tyska transportflygplan mellanlandade på sin färd till och från Oslo. Bara under den 9 april rörde det sig om så mycket som 250 stycken, och en av Weserübungs viktigaste faser hade därmed blivit slutförd.

Efter några få timmar i krig hade Danmark förlorat sin frihet.

Texten är ett utdrag från...

Stäng

Den nionde april

219 kr
OBS: Print on Demand. Leveranstid ca 10 arbetsdagar
»En mycket initierad och medryckande bok.« Dagens Nyheter
»Välskriven och väldokumenterad studie.« Göteborgs-Tidningen

Den nionde april 2021 är det åttioett år sedan Nazityskland invaderade Norge. Manövern ledde till att Skandinavien drogs in i andra världskriget. I boken Den nionde april rullas de dramatiska händelserna upp, från det politiska spelet före invasionen fram till den allierade evakueringen av Narvik två månader senare.

Senare forskning har visat att fälttåget grundade sig på felaktiga föreställningar om motståndarna och deras strategiska planering, såväl från Tysklands som från västmakternas sida. Detta kan vara förklaringen till det kaos som kännetecknade invasionens första dygn.

Författarna Michael Tamelander och Niklas Zetterling belyser de många misstag som begicks på bägge sidor och hur några få personers initiativ räddade tyskarna från det som kunde ha blivit deras första svidande nederlag. Boken behandlar även de allierades tafatta försök att återta initiativet i centrala Norge. Författarna lämnar betydande utrymme åt diskussioner kring alternativa händelseutvecklingar, särskilt kring möjligheterna att förhindra invasionen och ockupationen.

Den nionde april är illustrerad med 35 kartor som visar operationen steg för steg.

Du kanske också är intresserad av...

Stäng

Gustaf V och andra världskriget

249 kr

OBS: Print on Demand. Leveranstid ca 10 arbetsdagar

”På många sätt ger författaren en ny och mycket positiv bild av Gustaf V”, Skånska Dagbladet.

Gustaf V och andra världskriget är det första större historiska arbete som är specialinriktat på Gustaf V:s handlande som statschef krigsåren 1939-45. Boken bygger i väsentlig grad på arkivforskning i Bernadottearkivet, UD:s arkiv samt andra myndighets- och personarkiv.

Erik Carlsson disputerade i historia vid Lunds universitet hösten 1998 på avhandlingen Sverige och tysk motståndsrörelse under andra världskriget.

Stäng

Så länge min bror andas

219 kr
OBS! Print on Demand – Leveranstid ca 10 arbetsdagar

»En gripande och spännande historia … mycket vältecknade och trovärdiga personporträtt … Set Mattsson har skapat ett stycke stor litteratur.« Bibliotekstjänst

»En gripande historisk roman och thriller, vars desperation och ilska smittar av sig på läsaren.« Borås Tidning

»En spännande och välunderbyggd historisk thriller om att fortsätta vara människa i tider av hat och fanatism.« Femina

Sensommaren 1943 försämras situationen snabbt för Danmarks judar. De som kan flyr över havet till Sverige. En av dem är Gila Gerson.

Kvar på ett sjukhus i Köpenhamn finns hennes älskade lillebror, Jakob. Innan den unga kvinnan lämnar sitt hemland ger hon sig själv ett löfte  att till varje pris rädda sin bror.

Sent på hösten återvänder Gila till det ockuperade Danmark, och möts av beskedet att hennes bror är spårlöst förvunnen. Tillsammans med väninnan Ilse Pedersen påbörjar hon det desperata sökandet efter Jakob. I sin jakt får de hjälp av den danska motståndsrörelsen, och snart befinner de sig i livsfarliga situationer som sätter både deras vänskap och mod på prov.

Så länge min bror andas är en fängslande historisk thriller som skildrar krigets brutalitet. Parallellerna till dagens flyktingkriser är skrämmande. Set Mattsson har tidigare skrivit en kritikerrosad kriminaltrilogi om 40-talets Malmö.

Stäng

Andra världskriget, del 1

75 kr

Från krigsutbrottet till november 1942.

»Den mest heltäckande och objektiva skildring av kriget som jag fått nöjet att läsa. Sällan har någon lyckats ta ett sådant helhetsgrepp om något så komplext och lyckats så väl som Antony Beevor.« BBC Historia

Det här är Antony Beevors efterlängtade mästerverk, som tar ett helhetsgrepp om den största konflikten genom tiderna. Precis som i de tidigare böckerna beskriver han briljant och initierat de militära förloppen samtidigt som han med stor detaljrikedom synliggör enskilda människoöden. Med Andra världskriget befäster Antony Beevor sin position som vår tids ledande militärhistoriska författare.

Andra världskriget bröt ut i de manchuriska gränstrakterna i augusti 1939 och slutade där exakt sex år senare, i och med den sovjetiska invasionen av norra Kina. Kriget i Europa framträdde helt skilt från det i Stillahavsområdet och i Kina, men dessa händelser på helt motsatta håll i världen kom ändå att påverka varandra djupt. Denna globala katastrof – den största genom tiderna – har mer än någon annan konflikt kommit att påverka efterföljande generationer. Trots den aldrig sinande strömmen av böcker och filmer om andra världskriget är våra kunskaper om detta fortfarande fragmentariska och ofta vilseledande.

Antony Beevor knyter i sin bok ihop krigets alla aspekter på ett helt nytt sätt, och han gör det med samma spänstiga berättarkonst som gjorde de tidigare böckerna Stalingrad, Berlin och D-dagen till internationella bästsäljare. Med utgångspunkt i de allra senaste vetenskapliga forskningsrönen målar Beevor på sin glasklara och förstående prosa upp hela bilden: en fängslande skildring som sträcker sig från Nordatlanten till Stilla havet, från Eurasiens snötäckta stäpper och Nordafrikas öknar till Sydostasiens djungler, från de mordiska tyska SS-förbanden och tragiska sovjetiska straffbataljonerna på östfronten till andra kinesisk-japanska kriget grymma fasor.

Relaterade blogginlägg