Artiklar

Hildegard av Bingen (1098–1179)

Hildegard av Bingen skriver ett av sina verk
Hildegard av Bingen föddes som tionde barnet i en adlig familj. Redan vid födseln tycks man ha bestämt henne för ett liv i kyrkans tjänst, ett vanligt förfarande med tionde barnet om försörjningsbördan kändes tung. Vid åtta års ålder sändes hon till klostret Disibonenberg i närheten av Mainz, och trettio år senare utsågs hon till abbedissa. På 1150-talet grundade hon ett eget kloster i Bingen, 30 km längre norrut, med utsikt över Rhen.

Hildegard var på många sätt en exceptionell kvinna. Hon var en viljestark ledare och driftig organisatör. I en tid då få män och än färre kvinnor var läskunniga författade hon ett antal större verk, teologiska, medicinska och naturvetenskapliga. Utan tvivel ägde hon en för tiden ovanligt stor lärdom, och hon konsulterades ofta av biskopar och furstar och korresponderade med tidens makthavare.

Hildegard är också en av de första kompositörer som man känner till namnet på, och hon skrev ett stort antal hymner och sångspel till jungfru Marias och helgonens ära. Hon menade att Adam före syndafallet ägt en ren stämma som kunde förena sig med änglarnas kör, men efter syndafallet var denna förmåga förlorad. Musiken och instrumenten uppfanns då i ett försök att återvinna förmågan att hylla Gud.

Hennes medicinska skrift Causae et Curae (Om orsaker och bot) liksom den mer naturvetenskapligt orienterade Physica bygger på den förhärskande medeltida vetenskapen med rötter i antiken – med elementläran och läran om de fyra kroppsvätskorna som centrala inslag. Hon tycks ha närmat sig en korrekt beskrivning av blodomloppet, men det är särskilt hennes råd om läkande örter som har väckt en senare tids intresse. Hennes positiva bild av kroppen skiljer sig från den kroppsförnekelse och asketism som var ett starkt inslag i medeltidens religiösa tradition. Anmärkningsvärd är hennes positiva bild av sexualiteten, i synnerhet kvinnans upplevelse av sexualakten.

Uppenbarelser, religiösa visioner, var också en del av Hildegard av Bingens liv. Tjugosex uppenbarelser samlades i ett verk, Scivias, som godkändes av påven, och hennes rykte spreds över Europa. En senare och mer skeptisk tid har förklarat hennes visioner som en effekt av den svåra migrän som plågade henne hela livet.

Artikeln är ett utdrag från...

Idéernas historia

279 kr
OBS: Print on Demand. Leveranstid ca 15 arbetsdagar.
»En väl sammanhållen idéernas historia genomsyrad av inspirerande associationer och djärva sammankopplingar mellan olika tiders idévärldar.« Helsingborgs Dagblad
»Ett läsvärt och enkelt smakprov på vilka vyer som kan öppnas av idéhistoriska studier.« Sundsvalls Tidning

Från antikens Grekland och fram till våra dagar kan vi se hur Europas idéströmningar, kultur och tekniska utveckling har påverkat världen – på gott och ont. I den europeiska traditionen finner vi talesmän för förnuft och mänskliga rättigheter men också företrädare för fascismens och rasismens ideologier. Sten Högnäs visar i Idéernas historia hur idéer har formats och formas i ett samspel mellan vetenskapliga, filosofiska och religiösa föreställningar.

I varje kapitel ger faktarutor fascinerande utblickar. En avslutande uppslagsdel innehåller ordförklaringar och ett omfattande personregister.