Boktips, Författare, Förlaget

Hallå där, Artur Szulc! Aktuell med den första svenska boken om Koreakriget

Artur Szulc
Du har skrivit den första boken på svenska som sammanfattar Koreakriget i dess helhet. Varför ville du skriva den här boken?

– Av olika skäl, men framför allt just för att det saknats en översiktlig bok på svenska som beskriver denna konflikt på ett sammanhållet och tillgängligt sätt. Den som vill förstå det spända läget på den koreanska halvön i dag måste känna till vad som hände före, under och efter krigsåren 1950-1953.

Koreakriget pågick under tre år och blev en av världshistoriens blodigaste konflikter, med 800 000 döda soldater och 2 500 000 civila offer. Hur känns det att gräva ner sig i ett så pass mörkt kapitel i historien? Har du någon strategi för att lyckas förmedla kriget både i ett överblickande, politiskt perspektiv och i ett underifrånperspektiv, där enskilda soldater och offer lyfts fram?
Med sin lillebror på ryggen passerar en koreansk flicka på flykt framför en M-26 Pershingstridsvagn, Haengju 1951

Med sin lillebror på ryggen passerar en koreansk flicka på flykt framför en M-26 Pershingstridsvagn, Haengju 1951.

– Ja, Koreakriget var verkligen ett blodigt krig. Det är helt grundläggande att man förmår ta sig an ett ämne på ett distanserat och lidelsefritt sätt, annars är det omöjligt att arbeta med materialet. Självklart har jag påverkats av vissa vittnesmål och även av fotografier som visar ett mänskligt lidande de flesta av oss inte kan föreställa sig, och vi ska vara tacksamma för det.

Under arbetet med boken skapade jag en tidslinjal för varje krigsår och bröt sedan ner tidslinjen i olika kategorier: politik, krigsförlopp och individer. Sen var det bara att börja fylla rutorna med livlösa fakta och så växte det fram ett slags flödesschema som omarbetades till löpande text. Mer avancerad än så var inte min strategi.

Du har tidigare skrivit ett flertal böcker, däribland den kritikerrosade titeln I skuggan av Auschwitz, som också skildrar ett otroligt mörkt kapitel i vår historia. Vad är det som får dig att vilja berätta om människans allra mörkaste stunder?

– För att det ofta är så att människans mörkaste stunder också framkallar hennes allra ljusaste ögonblick. I en av sina dikter skriver den polska poeten Jerzy Fickowski, som kämpade i Warszawaupproret 1944, att han inte förmådde rädda ett enda liv eller hejda en enda kula. Det är ju poetiska uttryck för någon som ansåg att han inte gjort tillräckligt. För mig symboliserar de plikten att skriva om hemskheter och tala i offrens namn. Samtidigt vill jag belysa vad som kan hända om vi låter oss styras av maktgalna, fanatiska politiker.

Koreakriget har en något undanskymd plats bland 1900-talets avgörande händelser, och för många svenskar sammankopplas det främst med den framgångsrika tv-serien M*A*S*H. Vad tror du att detta beror på?

– För att vi har ett starkt kulturflöde från den anglosaxiska världen och i såväl USA som Storbritannien intar Koreakriget en tämligen perifer plats i historieminnet. Tv-serien M*A*S*H var väldigt populär men de första säsongerna handlade i överförd bemärkelse mer om Vietnamkriget än om Korea.

Vapenstillestånd infördes 1953 och det har snart gått 70 år sedan dess. Hur skulle du säga att konfliktens arv/följder ser ut i Korea och övriga världen idag?

– Att vi har två koreanska stater med rakt motsatta samhällssystem, politiska strukturer och ekonomiska förhållanden på en halvö som inte är mycket större än halva Sverige. Och dessa båda stater åtskiljs av den mest militariserade gränsremsan i världen. Ingenting tyder på att en förening är möjlig, inte i närtid, och det betyder att halvön kommer fortsätta vara en oroshärd under överskådlig tid, speciellt när stora nationer som USA, Kina och Ryssland inte heller kan nå en intressegemenskap i frågan utan driver viss maktpolitik precis som under kalla kriget. I övrigt beskriver jag konfliktens följder mer ingående i boken.

Koreakriget pågick i tre år, från juni 1950 till juli 1953, och är en av världshistoriens blodigaste konflikter. Fientligheterna började som ett inbördeskrig men förvandlades snabbt till en öppen kraftmätning mellan väst och öst.

Koreakriget påverkade läget i världen i stort och krävde miljontals civila och militära offer. Trots att det snart är 70 år sedan kriget bröt ut lever världen, och det koreanska folket, än idag med konfliktens följder.

Artur Szulcs initierade bok Koreakriget är den första svenska skildringen av konflikten. Med stort militärhistoriskt kunnande tecknar författaren en överskådlig bild av hela kriget, samtidigt som vi får inblickar i soldaternas skoningslösa vardag och i offrens gripande livsöden.

Szulc förklarar också Koreakrigets långtgående effekter och betydelse för samtiden.