Artiklar

Gustav II Adolf: Krigarkungen som stupade i Lützen

Gustav II Adolf
År 1628 sårades Gustav II Adolf vid två olika slag i Polen, en gång i buken och en gång i halsen. Mitt i krigets kaos såg han till att hans blodindränkta kläder togs om hand och beordrade att de kungliga persedlarna skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”. De skottskadade dräkterna lade grunden till samlingarna i Livrustkammaren, som betraktas som Sveriges äldsta museum.

Gustav II Adolf var uppfylld av idén att skapa ära och berömmelse för Sverige och för sig själv. Kanske berodde det på att han inte var född till kung, utan blev tronarvinge först som nioåring sedan fadern Karl IX hade tillskansat sig makten. Flera andra Vasaättlingar ansåg sig ha större rätt till kronan, och Gustav II Adolf var därför angelägen om att befästa sin position genom prakt och stordåd. Redan som ung prins hade han påverkats av göticismen, en lära som gick ut på att svenskarna härstammade från de mytomspunna goterna och därmed utgjorde ”de allra ädlaste ibland alla folk”.

Under ungdomsåren förälskade sig Gustav II Adolf i adelsfröken Ebba Brahe, och bevarad brevväxling tyder på att kärleken var stark och ömsesidig. Hans ställning krävde dock en gemål av furstlig börd, och 1620 gifte han sig med Maria Eleonora av Brandenburg. Parets enda överlevande barn var den blivande drottningen Kristina.

Gustav II Adolf var bara sjutton år när han ärvde kronan efter sin far 1611. Han fick skriva på en kungaförsäkran som gav mycket makt till adeln. Särskilt stort inflytande fick rikskanslern Axel Oxenstierna, som dock blev kungens närmaste man och ingenjören bakom många administrativa reformer.

Som nybliven kung fick Gustav II Adolf genast visa prov på sin stora begåvning som strateg och fältherre i de krig mot Ryssland, Polen och Danmark som han hade ärvt efter sin far. Störst betydelse för Sveriges och Europas framtid fick beslutet att ingripa i trettioåriga kriget 1630. Striderna, som då hade rasat på kontinenten i över tio år, var till viss del ett religionskrig mellan katoliker och protestanter, men lika mycket en maktpolitisk kamp. De katolska styrkorna, ledda av det habsburgska kejsardömet, hade under de senaste åren nått ända upp till Östersjökusten, där de hotade svenska intressen.

Det svenska inträdet i kriget var väl förberett. Gustav II Adolf hade moderniserat och utökat armén och flottan. Svenskarnas nya lätta artilleri gav dem en helt annan rörlighet och eldkraft än de kejserliga styrkorna, vilket var en fördel vid snabba framryckningar.

Sedan reformationen fungerade de svenska sockenprästerna som statens megafon. Från predikstolar över hela landet förmedlades budskapet att det var svenskarnas plikt att bistå sina tyska trosfränder och att strida för den rena evangeliska läran. Tusentals pojkar och män mellan 16 och 60 år skrevs ut till armén samtidigt som man värvade soldater och officerare i utlandet. I Nordtyskland spreds svenska flygblad där Gustav II Adolf, i bibliska ordalag, framställdes som ”Lejonet från Norden” som skulle driva bort de avskydda papisterna.

Efter några inledande mindre bataljer vann Gustav II Adolfs väldisciplinerade styrkor en lysande seger över den kejserliga armén i slaget vid Breitenfeld den 7 september 1631. Armén, som till allt större del kom att bestå av utländska legosoldater, fortsatte därefter sitt segertåg söderut och lade under sig flera hundra tyska städer. Vissa gav upp frivilligt eftersom ryktet spridit sig om den ”oövervinnliga” svenska armén. Protestantiska furstar hälsade svenskarna som befriare, men för civilbefolkningen innebar kriget svåra tider, oavsett religionstillhörighet. Den väldiga armén försörjde sig på vad mannarna kunde ta av livsmedel, hästar och förnödenheter längs vägen. Städer och kloster plundrades på rikedomar och konstskatter, vilka skickades till Sverige som krigsbyte.

Gustav II Adolfs krigslycka höll i sig ända ner till Bayern. Vid det laget hade fienden hunnit kopiera svenskarnas effektiva arméorganisation och motståndet hårdnade. I augusti 1632 tvingades Gustav Adolf vända norrut för att bistå sina sachsiska allierade som hotades av den kejserliga armén. De båda jämnstarka arméerna möttes vid Lützen.

Morgonen den 6 november inleddes slaget i tät dimma. Efter några timmars strid sårades Gustav II Adolf och förirrade sig in bland fienderna. Där blev han skjuten i ryggen och föll av sin häst. Omringad av fiender fick han flera värjhugg och avslutningsvis ett dödande skott i tinningen. Slaget fortsatte tills mörkret föll, men även om båda sidor lidit svåra förluster betraktades den svenska sidan som vinnare. När kungens kropp återfanns var den plundrad in på bara skjortan.

Först året därpå fördes kungens balsamerade kvarlevor till Sverige, och han begravdes 1634 i Riddarholmskyrkan under storslagna hedersbetygelser. Då hade ett beslut fattats av Riksens ständer om att Gustav II Adolf för ”evärdelig tid” skulle benämnas som ”Gustaf Adolph then Store”.

I Sverige och bland tyska protestanter kom Gustav II Adolf under flera sekler att hyllas som en hjälte. I katolska länder har man – liksom ofta i modern historieskrivning – i stället ansett att han vållade ett stort lidande för soldater och civilbefolkning genom att helt i onödan dra in Sverige i kriget.

Texten är ett utdrag från...

101 historiska svenskar

75 kr
»101 utmärkta minibiografier … författarna har gjort ett gediget arbete.« Ölandsbladet

En ny del i succéserien ”101 historiska …” – framstående svenskar från Birger Jarl till Anna Lindh!

Visste du att den svenska sångerskan Jenny Lind upplevde en närmast fanatisk idoldyrkan i London? Eller att kung Karl XIV Johan aldrig lärde sig att tala svenska?

101 historiska svenskar tar med läsaren på en spännande resa genom 800 år av historia. Vi får möta en brokig och fascinerande skara människor, allt från författare och uppfinnare till idrottsmän och politiker. Även några bovar finns med.

Pärlbandet av porträtt skapar tillsammans en berättelse om Sverige, från medeltid fram till våra dagar. Boken ingår i den populära serien 101 historiska… och är skriven av journalisterna Sara Griberg och Lars Edling.

Du kanske också gillar...

Drottning Kristina

149 kr
I allt utom det biologiska könet var Kristina en man. Hennes uppfostran innehöll alla de ingredienser som tillkom en blivande kung över den snabbväxande stormakten Sverige. I mitten av 1600-talet var hon en av Europas mäktigaste individer. Ändå valde hon att lämna ifrån sig tronen.

Sedan Kristinas abdikation i juni 1654 har man spekulerat vilt kring hennes drivkrafter. Att hon dessutom lämnade den lutherska religionen för att bli katolik gör henne ännu svårare att förstå. Vilken sorts människa var hon och vad låg bakom hennes högst kontroversiella val?

I Drottning Kristina berättar professor Dick Harrison om de forskningsrön som under de senaste decennierna lagt nya pusselbitar till bilden av hennes märkliga liv. Det är en historia om hovliv, intriger, kontroverser och framförallt om hur det var att leva som en kvinna med makt i 1600-talets Europa.

Stormaktens undergång

149 kr
»Läsaren får en initierad bild av den svenska stormaktens undergång. Harrison har en utmärkt förmåga att beskriva komplicerade förlopp på ett populärvetenskapligt sätt. Han lyckas koppla samman historiska händelser med vår samtid på ett sätt som stimulerar läsningen. Betyg 5/5.« BTJ

När det svenska imperiet stod på höjden av sin makt omkring år 1660 fanns egentligen bara en fråga på samtidens läppar: hur länge skulle stormakten bestå? Och olyckskorparna fick rätt. När Sverige styrdes av hjältekungarna Karl XI och Karl XII genomled det svenska stormaktsväldet en halvsekellång dödskamp.

Trots det saknades inte framgångar på slagfältet. Karl XI stärkte greppet om Skåne och hans son avvärjde illasinnade anfall från såväl Danmark som Ryssland och Sachsen-Polen. Först efter nio år av framgångsrika fälttåg skulle Karl XII:s krigslycka vända i det dramatiska nederlaget vid Poltava.

I Stormaktens undergång skildrar Dick Harrison hur Sverige förvandlades från en stormakt på den europeiska spelplanen till en småstat i dess periferi. Det är en historia om både krigiska segrar och nederlag, men också om storpolitik, ekonomisk utveckling och inte minst det höga pris som svenskarna tvingades betala i form av mänskligt lidande.

Stormakten växer fram

149 kr
»Stormakten växer fram är en bok man blir klokare av.« BTJ

År 1612 var Sverige omgivet av fiender. Ekonomin var urusel och befolkningen led av utskrivningar och härjningar.

Två decennier senare hade scenariot förändrats fullständigt. Från att ha varit ett av Europas svagaste och mest utsatta riken hade Sverige förvandlats till en militär gigant vars soldater lade kontinenten för sina fötter. In på scenen kliver Gustav II Adolf – av sina påhejare kallad “lejonet från Norden” – och rustar upp Sverige till att bli en storspelare i det rasande trettioåriga kriget. Trots att kungen stupar vid Lützen redan 1632 har han inlett en framgångssaga som ska vara i tre decennier.

Med blick för både enskilda öden och storpolitiska perspektiv berättar Dick Harrison historien om när Sverige var som störst. Bokserien Sveriges dramatiska historia lyfter fram spännande episoder och fascinerande tidsepoker ur den svenska historien. Här presenteras på ett fängslande sätt de människor och händelser som format det land vi idag lever i.

Trettioåriga kriget

75 kr149 kr
Trettioåriga kriget var det första europeiska storkriget. Under trettio år strömmade knektar, ryttare och legosoldater från Europas alla hörn till Tyskland. Här slogs danskar mot tyska furstar, österrikare mot svenskar och spanjorer mot fransmän. Kriget påverkade alla och lidandet blev enormt.

Arméer så stora som de här hade aldrig tidigare dragits samman och så många människor hade aldrig tidigare sårats och dött på slagfälten. Så genomgripande och förödande hade krigets effekt sällan heller varit för dem som inte själva deltog i kriget. Städer raserades och civilbefolkningen led och dukade på många håll under helt.

Historikern Dick Harrison ger en lysande inblick i det krig som formade det moderna Europa. Skickligt varvar han krigets avgörande händelser med personöden – inte bara kungarna och officerarna, utan även soldaterna och de vanliga människorna får plats i den levande skildringen.

Boken är en del av serien Världens dramatiska historia.