Artiklar

Fyrtornet på Faros

Fyrtornet på Faros

Att eldar tändes utmed kuster omnämns redan i Homeros Iliaden (18:e sången). Världshistoriens första kända fyrbyggnad var emellertid fyrtornet på Faros, en ö utanför Alexandria.

Fyrtornet på Faros var ett av den antika världens sju underverk, och det som näst pyramiderna överlevde längst. Det byggdes omkring år 280 f. Kr. och var av väldiga dimensioner. Man tror att tornet var omkring 120 meter högt. Denna bedömning är baserad på jordens krökning och att det kunde ses på 56 kilometers avstånd. Tornet var i så fall betydligt högre än dagens högsta fyrbyggnad på ön Île Vierge utanför Bretagnes kust. Anledningen till att det byggdes så högt var att landskapet är flackt, och att det inte finns några naturliga höjder eller andra landmärken.

En arabisk resenär besökte Alexandria år 1166 e. Kr. Då var fyrtornet på Faros redan skadat av flera jordskalv. Resenären berättar att tornet var byggt i tre höjdsektioner. Den nedre tredjedelen var rektangulär i formen, den mittersta åttkantig och den översta rund. Inuti tornet gick en spiralformad körväg, som möjliggjorde att bränslet kunde köras nästan upp till fyrfatet. För att reflektera skenet användes en spegel av brons. Tornet var krönt med en jättelik staty av en sjögud, Proteus eller Poseidon.

Invånarna i Alexandria var mycket stolta över sitt fyrtorn. Efter pyramiderna var det sin tids högsta byggnadsverk. Det var Egyptens makedoniske härskare Ptolemaios I som beordrade dess uppförande, och arkitekten Sostratus från Knidos som konstruerade det. Konstruktionen var stabil. Fyrtornet på Faros var uppbyggt av vita fyrkantiga stenblock, och smalnade av mot toppen. Inuti fanns en fackverkskonstruktion, som gjorde att tornet skulle kunna stå emot de svåraste stormar.

Men man hade inte räknat med jordskalv. Flera sådana drabbade Alexandria och fyren under åren 796–1323. Till slut låg fyrtornet på Faros i ruiner. År 1480 förvann även kvarvarande rester, när sultanen av Egypten använde dessa för att bygga fästningen Qaitbay, som fortfarande ligger på ön Faros. Arkeologer har på senare tid funnit rester av fyrtornet på havsbottnen. Undervattensområdet är nu ett reservat.

Namnet »Faros« har senare kommit att bli liktydigt med »fyr« i romanska språk, exempelvis franska (»phare«), spanska och italienska (båda »faro«).

Artikeln ovan är ett utdrag från: