Artiklar

FN: Så växte institutionen fram

FN-flaggan

Den 24 oktober 1945 stod det klart. De allierade makterna hade segrat och andra världskriget var till ända. Nu skulle världens fred säkras med hjälp av en mellanstatlig organisation. Denna institution var FN.

FN, Förenta nationerna (eller the United Nations på engelska), är sedan uppkomst en internationell och mellanstatlig freds- och säkerhetsorganisation. Utöver fred och säkerhet är institutionens syfte att främja ett gott samarbete mellan nationer samt arbeta för sociala framsteg, bättre levnadsstandard och mänskliga rättigheter.

Årligen firas FN-dagen till minne av organisationens grundande den 24 oktober, dagen då FN-stadgan godkändes av medlemsstaterna. Men framväxten av FN påbörjades flera år tidigare.

Roosevelt och Churchill möts på Atlanten

Föregångaren till FN var Nationernas Förbund. Organisationen grundades 1920 och skulle verka för fred och konfliktlösning. När andra världskriget bröt ut 1939 upplöstes Nationernas Förbund, eftersom institutionen misslyckats med sitt syfte att förhindra ännu ett världskrig.

1941 möttes USA:s president Franklin D. Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill på en båt mitt ute på Atlanten. De träffades för att diskutera det då pågående kriget, men även hur fria länder i fredstid skulle kunna samarbeta på ett vänskapligt och civiliserat sätt. Vad de kom fram till kom att kallas Atlantadeklarationen.

I januari 1942 samlades representater från 25 länder i Washington i USA. Alla som deltog var på de allierades sida i kriget. Här presenterades Atlantadeklarationen, som sedermera kom att kallas De Förenade Nationernas deklaration.

FN-stadgarna utarbetas och accepteras

I amerikanska Dumbarton Oaks möttes deltagare från USA, Storbritannien, Sovjetunionen och Kina i augusti 1944 för att utveckla en grundidé för en institution som skulle främja fred och säkerhet. Kongressen pågick tills oktober samma år.

I april 1945 möttes representanter från 51 länder i San Fransisco för att vidare diskutera utformningen av organisationen. Mötet bevakas av mer än 2500 nyhetsreportrar. Först den 26 juni samma år avslutades kongressen. Kanske inte konstigt, eftersom representanterna presenterade cirka 1200 ändrings- och tilläggsförslag till de utarbetade stadgarna från kongressen i Dumbarton Oaks. Men till slut var en stadga var utarbetad och signerad av de deltagande länderna.

Den slutgiltiga stadgan har 111 artiklar, uppdelade mellan en ingress och 19 kapitel. I inledningen står det bland annat att man ska arbeta med ”att rädda kommande släktled undan krigets gissel”. Stadgan godkändes av FN:s 51 första medlemsstater den 24 oktober. Först i januari 1946 bildades FN formellt. Idag har institutionen 193 medlemsländer.

Under åren 1948 till 1952 byggdes FN:s högkvarter på Manhattan i New York. Högkvarteret ligger på internationell territorium. Den som är nyfiken på FN:s arbete kan besöka högkvarter och gå en guidad tur.