Florence Nightingale räddade liv under Krimkriget

Florence Nightingale var sjuksköterskan som reformerade det brittiska sjukvårdssystemet och lade grunden för det moderna sjuksköterskeyrket.