Artiklar

Så mördades frihetshjälten Engelbrekt Engelbrektsson

Engelbrekt - så mördades han
En natt i maj 1436 mördades den välkände upprorsmakaren Engelbrekt Engelbrektsson. Genom mordet blev denne frihetshjälte även martyr. På så vis tog både Engelbrekt och det uppror som fick bära hans namn, plats i historieböckerna.

Sverige under 1430-talet genomlevde flera uppror. Ett av dessa var det så kallade Engelbrektupproret som skedde i Dalarna 1434. Under den svenska högsommaren ledde väpnaren och bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson det uppror som i dag är ett av denna tids mest omskrivna.

För att förstå anledningen till upproret och Engelbrekts död krävs en tillbakablick på det Sverige som hade växt fram sedan tidigt 1400-tal. Varför var Engelbrekt motståndare till den svenske unionskungen Erik av Pommern?

Situationen i Sveriges 1400-tal var svår för många. Kung Erik förde en aktiv utrikespolitik eftersom han önskade att unionsstaten skulle utvecklas till ett Östersjöimperium. Därför förde kungen bland annat långvariga krig mot Hansan. Dessa krig blev bekostade genom en ökad skatt mot allmogen. Men även stora delar av den svenska adeln var missnöjda med kungen. Adelns makt hade minskat i takt med att kungen välkomnat utländska fogdar, som fått ta över positioner inom lokalförvaltningen runt om i Sverige.

Så Engelbrekt startade ett folkligt uppror i Dalarna 1434. Snart hade flera stormän anslutit sig till kampen som spred sig söderut. Kung Erik gav upp efter tre månader och slöt därmed ett avtal om vapenstillestånd. Upproren resulterade i Sveriges första riksdag som hölls i Arboga 1435.

Så allting vunnet allting gott – men varför blev Engelbrekt då mördad? Sannolikt dog Engelbrekt till följd av en fejd med slottsherren på Göksholm. Engelbrekt ska ha mördats av slottsherrens son Måns Bengtssons (även kallad ”Natt och Dag”) när upprorsmakaren färdades från Örebro till ett rådsmöte i Stockholm. Engelbrekts mördare ska därmed ha varit högadlig.

Mordet skedde på en holme i Hjälmaren, som är nuvarande Engelbrektsholmen, i Stora Mellösa socken i Närke. På holmen finns i dag ett moment i gjutjärn som restes 1818 till minne av Engelbrekt.

Dick Harrisson har dock ifrågasatt huruvida mordet på Engelbrekt blev bestraffat. Enligt Harrisson blev dåtidens motsvarighet till moderna domstolsprotokoll blev aldrig bevarade. Därför finns det inga handlingar som visar att Bengtsson genomgick en rättegång. Klart är dock att Bengtsson tog plats i den svenska riksdagen 1450.

Författaren Elisabeth Östnäs har skildrat Engelbrekts livsöden i boken Midsommarbrud. Här är huvudpersonen Karin från Ransa sätesgård, som säkrade sin gårds framtid genom att gifta sig – med Engelbrekt. I boken återges hennes livsöde i ett förändringens Sverige.