Artiklar

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie, 1965
Checkpoint Charlie är en av de mest berömda gränsövergångarna genom Berlinmuren. Inte bara skedde här flera berömda flyktförsök, utan även en av Kalla krigets väpnande konfrontationer.

Checkpoint Charlie under kalla kriget

Checkpoint Charlie låg på Friedrichstrasse i den amerikanska sektorn i Berlin. Övergången gränsade till den amerikanska sektorn i väst och den sovjetiska i öst. Namnet kommer från NATO:s fonetiska alfabet, där bokstaven C uttrycks som ”Charlie”. Innan Checkpoint Charlie etablerades, fanns redan två andra gränsövergångar: Helmstedt-Marienborn (Alpha) och Dreilinden-Drewitz (Bravo). Som tredje vaktplats fick alltså gränsövergången heta Charlie.

Checkpoint Charlie etablerades i augusti 1961, när Östtyskland byggde Berlinmuren för att hindra flyktförsök från öst till väst. Under åren 1949–61 flydde 2,7 miljoner människor genom Berlin till väst. Berlinmuren var 43,1 km lång och började att byggas den 13 augusti 1961. Muren renoverades flera gånger och blev även förstärkt med ännu en mur och med minfält, taggtråd. Mellan de två murarna stod bevakningstorn.

Men den amerikanska vaktstationen bestod bara av ett vakthus och några sandsäckar. Trots detta var stationen i bruk i tre decennier. Checkpoint Charlie var nämligen en speciell gränsövergång – det var endast via denna som turister, diplomater och militärpersonal från väst kunde ta sig in och ut från Östtyskland. Här skedde även flera fångbyten mellan öst och väst.

Checkpoint Charlie har gått till historien som platsen för flera berömda flyktförsök från öst. En lyckad flykt utfördes av fotografen Horst Beyer. Han hade anordnat en fotografering vid övergången och korsade gränsen när han låtsades att ta bilder. Inte konstigt att platsen varit central i många spionnoveller, som i romanen Octopussy om James Bond.

Checkpoint Charlie - Sovjetiska och amerikanska stridsvagnar vid gränsen 1961Det var även vid Checkpoint Charlie som en historisk kraftmätning mellan USA och Sovjetunionen skedde 1961.

Efter en diplomatisk eskalation bestämde sig USA för att visa sin militära kraft och placerade flera stridsvagnar vid gränsövergången. Som svar på tal agerade Sovjetunion genom att förstärka sin militära närvaro vid den Östtyska gränsen.

Under 16 timmar den 27 oktober stod de amerikanska och de sovjetiska stridsvagnarna på var sin sida om gränsen, med vapnen riktade mot varandra. USA:s president John F. Kennedy ska då ha kontaktat den sovjetiske ledaren Nikita Khrushchev. Läget lugnade ner sig och stridsvagnarna lämnade gränsen. Men under nästan ett dygn var resten av världen rädd för ett tredje världskrig.

Checkpoint Charlie efter Berlinmurens fall

Även om Berlinmuren föll den nionde november 1989, var Checkpoint Charlie en aktiv vaktstation i flera månader därefter. Efter sju månader hölls en ceremoni, i vilken diplomater från USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sovjetunionen närvarade, och vakthuset nedmonterades. Den 13 augusti 2000, på dagen 39 år sedan gränsövergången stängdes, invigdes en kopia av det vakthus som stod på platsen under kalla kriget. Idag är det många turister som besöker detta vakthus. Här finns även ett museum över Berlinmuren med bevarade bitar av den gamla muren.

Du kanske är intresserad av...

Kalla kriget

185 kr
Knappt hade det nazityska monstret besegrats förrän världen på nytt slets sönder i en kamp mellan nya fiender.

I andra världskrigets kölvatten sänkte sig en järnridå som delade Europa i två väsensskilda block, med det kommunistiska Sovjetunionen som den ena sidans dominant och det kapitalistiska USA som den andras. Ingen skulle lämnas oberörd av den lågintensiva strid mellan ideologier som kom att prägla de kommande 45 åren.

I denna bok berättar historieprofessor Dick Harrison om en kamp som överskuggade allt. Kalla kriget fördes inte primärt av soldater på fysiska slagfält, även om ett flertal blodiga konflikter kom att utkämpas i dess skugga. Istället stod uppgörelsen på politikens, kapprustningens och faktiskt även kulturens område.
Boken ingår i serien Världens dramatiska historia.

Flykten genom Berlin

75 kr
»Berlins öde efter andra världskriget fortsätter att fascinera och Karin Westin Tikkanens bok är ännu ett läsvärt bidrag i denna historia.« Smålandsposten
Den 29 mars 1963 blev det stort medieuppbåd i Sverige efter besked om att en svensk student fängslats i Östberlin, anklagad för människosmuggling. Studenten ifråga var Leif Persson, som med stort engagemang och flit samlat in svenska pass och bidragit till unga östtyskars flykt genom Berlin.

I den spännande reportageboken Flykten genom Berlin fångar journalisten Karin Westin Tikkanen en bortglömd del av vår historia: de många svenska studenter som hjälpte hundratals östtyskar att fly till väst åren 1961–1963.

Genom tidigare hemligstämplat material tar vi del av såväl drabbande personöden som fascinerande bilder från ett svunnet Berlin. Boken berättar om muren, om DDR och Stasi, om flyktingsmugglingen och om de människor som valde att fly. Men också om de unga svenskar vars idealism drev dem att riskera sin säkerhet och sina liv.

Sprickor i järnridån

75 kr269 kr
»Den svenska underrättelsetjänsten har stundtals varit rena Jönssonligan, men Sverige har också stått inför hot. Wilhelm Agrell gör en värdefull genomgång av underrättelsetjänsten som ger viktiga insikter … Agrell behärskar ämnet som få och har skickligt vävt in ett par tidigare hemligstämplade tjänstedagböcker.« Sydsvenskan

Unika inblickar i Sveriges spionage under kalla kriget!

Kalla kriget framstår alltmer som en viktig epok i svensk historia inte minst när det gäller bilden av säkerhetspolitiken. Samtidigt har det saknats en översiktlig skildring av den svenska underrättelsetjänsten under denna tid. Vad var dess syfte? Vilka hemliga operationer genomfördes? Och hur såg relationerna ut till andra underrättelsetjänster?

Wilhelm Agrell är en av Sveriges främsta experter på underrättelseanalys. Utifrån tidigare konfidentiellt källmaterial har han skrivit boken Sprickor i järnridån, som ger en fascinerande och heltäckande bild av den hemliga underrättelsetjänstens arbete under en viktig och på många sätt farofylld tid.

I arbetet med boken har han använt sig av två tidigare hemligstämplade tjänstedagböcker från det så kallade T-kontoret, skrivna av chefen Thede Palm och hans medhjälpare Curt Andreasson. Dagböckerna ger unika inblickar i deras arbete som var ett komplicerat och riskfyllt spel. Sverige var en liten men inte oviktig bricka i kalla krigets stora spel.