Artiklar

Boston Tea Party – Gnistan som ledde till revolution

Boston Tea Party

I själva verket tillhörde kolonisterna i Nordamerika de minst beskattade brittiska undersåtarna överhuvudtaget, men likväl blev vreden över en skatt på te så stor att en uppretad skara den 16 december 1773 bordade skepp i Boston och vräkte lasten av te överbord. Händelsen, Boston Tea Party, gynnade inte kolonisternas rykte i England.

Under kvällen den 16 december hade ett femtiotal män, kanske fler, som på en signal tagit sig ombord på tre brittiska fartyg – Darthmouth, Eleanor och Beaver – som lagt till vid en av kajerna i Bostons hamn i väntan på att lossa sin värdefulla last. En större folksamling betraktade, och uppmuntrade, skådespelet från kajen. Nödtorftigt maskerade till indianer började de amerikanska patrioterna bryta upp de lådor med te som fanns i lastrummen.

Det nattliga arbetet gjordes på ett sätt som föreföll professionellt – det verkade som om det bakom mohawkutstyrseln fanns vana hamnarbetare – och när gryningen kom hade mer än fyrtiotusen kilo te dumpats överbord. Lasten som hamnat i vattnet var mycket dyrbar, men inget annat hade tagits eller förstörts.

Boston Tea Party var en helt och hållet politisk protest, riktad mot parlamentet i London och mot dess ensidigt beslutade beskattningsrätt över kolonierna och den särskilda skatt som lagts på införseln av te i syfte att gynna handelsbolaget East India Companys monopolställning. Det var början till ett uppror.

Istället för att förhandla reagerade de styrande i London med ett föraktfullt ursinne. Kolonierna – Massachusetts i första hand, men även de övriga – måste få veta sin plats. Bostons hamn sattes i blockad med ett krav på ekonomisk ersättning för allt det te som hävts i vattnet. Invånarna i Massachusetts straffades med hårda lagar som begränsade deras politiska självstyre samtidigt som de belades med nya skatter, pålagor och ekonomiska sanktioner, åtgärder som befanns så oacceptabla att de sammantaget kom att benämnas the intolerable acts. Missnöjet spred sig snabbt till de andra kolonierna och det ledde till en politisk samling med den första kontinentalkongressen som fattade ett beslut om en bojkott av all handel med Storbritannien.

Det var bara en tidsfråga innan den ekonomiska krigföringen skulle övergå i en militär konfrontation.

Texten är ett utdrag från...

Du kanske också är intresserad av...

Franska revolutionen

71 kr

Franska revolutionen inleddes med stormningen av Bastiljen den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) år 1789. Revolutionen hade under lång tid förebådats av upplysningen och dess filosofer, Voltaire och Rousseau med flera, samt med tankar om folkstyre och människans förnuft. Det franska folket inspirerades till uppror och krav på större jämlikhet gentemot kungamaktens och adelns provocerande lyxliv.

Med stor kunnighet och inlevelse skildrar Dick Harrison revolutionen och de konsekvenser den gav på det franska samhället, och dess omvärld.

Brittiska imperiet: Uppgång och fall

71 kr175 kr
»Harrisons förmåga till koncentration imponerar, liksom hans enastående förmåga att pedagogiskt lyfta fram det viktiga i ofta komplexa händelseförlopp.« BTJ

En liten önation skapade det största imperium som någonsin funnits. Under sin storhetstid omfattade det brittiska väldet nästan en fjärdedel av jordens yta. Hur lyckades britterna med detta stormaktsbygge?

Englands historia, del 2

71 kr

»Dick Harrison gjuter suveränt liv i Englands historia. Det är ingen risk att man slumrar till … Harrisons bok är en särdeles givande historielektion.« Sydsvenskan

»Många av oss kommer att ha stort nöje av Englands historia: som referensverk hemma i bokhyllan eller som läsning inför Englandsresan.« Svenska Dagbladet

Motstånd

235 kr

OBS! Print on Demand – Leveranstid ca 10 arbetsdagar

Björn Kumm har under sina många verksamma år rapporterat om politiskt motstånd. Vi känner till de motståndsrörelser som kämpade under andra världskriget i våra grannländer Danmark och Norge. Men en liknande kamp har förts på många andra ställen under lång tid.

Motstånd handlar ofta om de maktlösas kamp. Hur ska man mobilisera de mycket svaga och de allra fattigaste mot en övermakt som kontrollerar stat och militär? Trots allt har många motståndsrörelser segrat, ibland utan att tillgripa våld. Hur har det gått till? Och vad händer när motstånd krossas?

Björn Kumm berättar nu initierat om alla de motståndsrörelser som kämpar mot första och andra världskrigets segrarmakter. Motstånd är en angelägen och fängslande skildring som behövs för att förstå dagens ofta obegripliga konflikter.