Artiklar

anno Domini – i Herrens år

anno Domini är latin för "herrens år". Detalj från medeltida altartavla

Enligt den kristna tideräkningen räknas åren från tidpunkten då man tror att Jesus föddes. Frasen anno Domini betyder ’i herrens år’ (eller anno Domini nostri ’i vår Herres år’), oftast förkortat AD. Uttrycket används på samma sätt som e.Kr. ’efter Kristi födelse’.

Det här sättet att räkna år etablerades i Rom av munken Dionysious Exiguus, omkring år 525. Före honom hade kristna historiker försökt med andra varianter:

anno mundi ’världens år’, räknat från skapelsens första dag

anno Adami ’i Adams år’, räknat från Adams skapelse (på skapelsens sjätte dag)

anno Abrahami ’i Abrahams år’, räknat från år 3 412 efter Skapelsen.

Alla dessa sätt att räkna år utgår från idén om ett ”år 1” och aktualiserar en av vår civilisations mest grundmurade missuppfattningar: att Jesus föddes år noll anno Domini. Det kan vi med säkerhet säga att han inte gjorde, eftersom år noll inte existerar enligt Exiguus tideräkning. På 500-talet hade den kristna världen nämligen ingen uppfattning om konceptet ”noll”. Noll, både som siffra och tanke, var en arabisk uppfinning som introducerades i väst först på 1100-talet.

En parentes om siffran noll

På arabiska kallades den här lilla cirkeln för sifr ’tom’, och på svenska blev det här ordet siffra. På italienska gav sifr istället upphov till zero ’noll’, som också används på engelska. Våra svenska ord noll (för talet) och nolla (för tecknet) kommer båda av latinets nullus ’ingen’.

Artikeln om anno Domini är ett utdrag från Karin Westin Tikkanens Latinska Ord (2012)

Du kanske också är intresserad av...

Jesus

159 kr
Jesus – historiens mest kända individ – finns det mer att skriva om honom? Ja, anser historikern Dick Harrison, särskilt om man vänder på perspektiven och ställer frågor som är intressanta för nutidsmänniskan.

Alla har hört talas om mannen från Nasaret som var verksam i Galileen, hamnade i bråk med de styrande i Jerusalem och avrättades i relativt ung ålder. I den här boken går Dick Harrison flera steg längre och skildrar inte bara den historiska personen Jesus utan resonerar också kring fundamenten i kristendomen uppståndelsen, himmelsfärden, miraklen. Finns det historiska belägg för detta?

Jesus är en problematiserande, kunnig levnadsteckning över en av världshistoriens mest omdebatterade människor. Det är upp till läsaren att avgöra om problemen får sin lösning och om författaren bringar nytt ljus över Jesu liv och gärning. Eller som objektet för denna bok själv skulle ha konstaterat, “sök, så skall ni finna”.

Boken ingår i serien Världens dramatiska historia.