Artiklar

Alfred Nobel: Dynamitkungen som instiftade pris

Alfred Nobel
Den 10 december 1896 avled Alfred Nobel i sin villa i San Remo på italienska Rivieran. Han dog ensam, omgiven endast av sitt tjänstefolk. Några dagar senare förrättades en enkel sorgeceremoni av Nathan Söderblom, som vid den här tiden var pastor i Svenska kyrkan i Paris. I sitt tal sa Söderblom: ”I döden är ingen skillnad mellan mångmiljonären och backstugusittaren, mellan snillet och den enfaldige. När skådespelet är slut är vi alla lika.” Även om den blivande ärkebiskopen hade en poäng i sin betraktelse kom just den här mångmiljonären att påverka framtiden mer än de flesta.

När Nobels testamente öppnades visade det sig att han donerat merparten av sin förmögenhet till ”en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta”. De första Nobelprisen delades ut 1901, och utmärkelsen kom snart att betraktas som världens mest prestigefyllda pris inom respektive ämnesområde.

Alfred Nobel föddes 1833 i Stockholm. Fadern, Immanuel Nobel, var tekniker och uppfinnare i sprängämnesbranschen. När hans verkstadsföretag gick i konkurs sökte han sig till Ryssland för att starta upp en ny verksamhet där. Under tiden drev modern Andriette en mjölkbutik i Stockholm medan de fyra sönerna bidrog till försörjningen genom att sälja svavelstickor på gatan. Immanuel Nobel lyckades över förväntan i Ryssland. Tsar Nikolaj I lade en beställning på en ny typ av undervattensmina som Immanuel Nobel hade uppfunnit, och 1842 kunde han samla familjen omkring sig i Sankt Petersburg.

Bröderna Nobel utbildades av kvalificerade privatlärare. Alfred lärde sig snabbt ryska och kom så småningom att tala fem språk. Som sjuttonåring skickades han på en utbildningsresa till USA och Paris, där han för första gången kom i kontakt med nitroglycerin. Han insåg att det explosiva ämnet skulle kunna bli mycket användbart om man bara hittade ett sätt att göra den mindre känslig för värme och för kraftiga slag.

Immanuel Nobel, far till Alfred Nobel

Immanuel Nobel

Efter Krimkriget (1853–56) kunde Immanuel Nobel inte längre sälja minor till Rysslands regering, och hans företag gick i konkurs. Medan de två äldsta bröderna Nobel satsade på oljeindustri i Baku återvände övriga familjen till Stockholm.

År 1867 tog Alfred Nobel patent på dynamitstaven, som gjorde nitroglycerinet mer hanterbart. I samband med experimenten inträffade emellertid en explosion där hans yngre bror Emil och ytterligare fem personer omkom. Trots den tragiska olyckan fortsatte Nobel med tillverkningen. Han grundade Nitroglycerin Aktie bolaget i Vinterviken utanför Stockholm, ett företag som skulle växa till ett imperium med som mest nittio dotterbolag i ett tjugotal länder.
Världens dramatiska historia

Alfred Nobel var ofta på resande fot men hade från 1873 sin fasta bostad i Paris. Med en enorm arbetskapacitet erhöll han under sin livstid patent på 355 uppfinningar, varav dynamiten är den mest kända. Det fanns en ansenlig efterfrågan på den nya sprängtekniken. Utöver militära ändamål användes Nobels dynamit inom gruvnäringen och vid byggandet av vägar, järnvägar, tunnlar och kanaler över hela världen.

Vid sidan av naturvetenskapen hade Nobel ett stort intresse för litteratur och skrev själv både poesi och dramatik. Han hade ett nära intellektuellt utbyte med fredsaktivisten Bertha von Suttner, som under en kort period hade varit hans sekreterare i Paris. Efter att hon återvände till Österrike för att gifta sig träffades de aldrig mer, men de fortsatte att brevväxla fram till Nobels död. Bertha von Suttner blev 1905 den första kvinna som mottog Nobels fredspris.

När Nobel var i fyrtioårsåldern inledde han ett kärleksförhållande med Sofie Hess, en artonårig flicka som var biträde i en blomsteraffär. Han tjusades av hennes ungdom och spontanitet, men försökte samtidigt förvandla henne till en bildad dam. Förhållandet tog slut när Sofie Hess blev med barn med en annan man, men Nobel fortsatte att bistå henne med pengar. Den brevsamling som hon sålde till Nobelstiftelsen efter hans död visar att Nobel livet ut var djupt påverkad av den havererade relationen.

Alfred Nobel, San Remo 1896

Alfred Nobel med kollegan Robert Strehlenert framför villan i San Remo, 1896

Fem år före sin död flyttade Alfred Nobel till villan i San Remo. Han plågades av hjärtbesvär men var verksam in i det sista. 1894 förvärvade han den svenska vapenfabriken i Bofors med tillhörande herrgård.

Trots alla framgångar framstår privatpersonen Alfred Nobel som en ensam och desillusionerad man. Vid 56 års ålder skrev han följande ironiska beskrivning av sig själv: ”Största förtjänster: Att hålla naglarna rena och aldrig ligga någon till last. Största fel: Att sakna familj, glatt humör och god mage.”

Merparten av Nobels berömda testamente stipulerar formerna för hur Nobelpriset varje år ska delas ut till de personer som gjort de viktigaste insatserna för mänskligheten inom kemi, fysik, medicin, litteratur och fredsarbete. I ett avslutande tillägg begär han emellertid att flera läkare ska fastställa att han verkligen är död. Därefter ska hans pulsådror skäras upp innan kroppen kremeras – allt för att till varje pris säkerställa att han inte blir levande begravd.

Fann du artikeln ovan intressant? Följ våra nyhetsbrev:

Artikeln är ett utdrag från...

101 historiska svenskar

75 kr
»101 utmärkta minibiografier … författarna har gjort ett gediget arbete.« Ölandsbladet

En ny del i succéserien ”101 historiska …” – framstående svenskar från Birger Jarl till Anna Lindh!

Visste du att den svenska sångerskan Jenny Lind upplevde en närmast fanatisk idoldyrkan i London? Eller att kung Karl XIV Johan aldrig lärde sig att tala svenska?

101 historiska svenskar tar med läsaren på en spännande resa genom 800 år av historia. Vi får möta en brokig och fascinerande skara människor, allt från författare och uppfinnare till idrottsmän och politiker. Även några bovar finns med.

Pärlbandet av porträtt skapar tillsammans en berättelse om Sverige, från medeltid fram till våra dagar. Boken ingår i den populära serien 101 historiska… och är skriven av journalisterna Sara Griberg och Lars Edling.

Du kanske också gillar...

Den stora fröstölden

229 kr
  • Detta är den dramatiska historien om framtidens mat. En dokumentär thrillerartad berättelse som nystar upp en spännande jakt – på fröer!
  • Ett historiskt ämne med hög aktualitet: växtförädling, genbanker, behovet av mat
  • Efter att ha läst den här boken kommer du aldrig att se på växter på samma sätt
  • Författaren kombinerar kunskap med berättarglädje och stilistisk njutning

Sommaren 1943. På uppdrag av Heinrich Himmler plundrar ett SS-kommando en rad odlingsanläggningar i Ukraina och södra Ryssland. Gruppen är på jakt efter fröerna i världens första genbank – en enorm samling av växtmaterial från jordens alla hörn som skapats av den berömde sovjetiske växtförädlaren Nikolaj Vavilov. Med bytet hoppas man kunna lägga grunden till det jordbruk som ska livnära nazisternas tusenårsrike.

Den stora fröstölden är den dramatiska historien om tre män som verkade i tre politiska system. Nikolaj Vavilov bar på en dröm om en biologisk mångfald som kunde mätta världen. Han vägrade låta vetenskapen underordna sig politiken och kom att svälta ihjäl i Stalins fängelser. För SS-officeren Heinz Brücher var växtgenetiken ett redskap som kunde skydda det tyska folket. Han försökte senare använda de värdefulla fröerna till att köpa sig en fristad i Sverige. Amerikanen Norman Borlaugs superfröer slog världen med häpnad, gav honom Nobels fredspris och blev startskottet för den gröna revolution vars enorma monokulturer så kraftigt minskat den biologiska mångfalden.

Den stora fröstölden är ett historiskt reportage om framtidens mat. Med tillgång till nytt arkivmaterial följer Jens Nordqvist de stulna fröernas spår och skildrar växtförädlingens lika dramatiska som okända historia under 1900-talet.

Fysik i Lund

219 kr

»Litzens bok är tryfferad med vackra bilder på rariteter från institutionens samlingar vilka samspelar väl med den både initierade och underhållande texten, som visar på vikten av ett tålmodigt och långsiktigt arbete med undervisning och forskning.« Bokklubben Clio

Esaias Tegnér hade toppbetyg: i fysik! Missa inte denna fascinerande bok om fysikforskningens historia.

På Lunds universitet var fysik till en början en del av matematikundervisningen. När forskningen kom igång på allvar väckte den internationell uppmärksamhet, och ämnet expanderade snabbt efter andra världskriget.

Författaren, tillika professor emeritus i atomfysik, Ulf Litzén skildrar engagerat fysikämnet under Lunds universitets första 300 år. Fascinerande anekdoter blandas med banbrytande forskningsupptäckter. Bokens unika bildmaterial visar rariteter från institutionens samlingar.

Fysik i Lund behandlar lundafysikens utveckling under universitetets första 300 år alltifrån starten, då hela verksamheten bestod av undervisning i form av föreläsningar, via en period då forskningen kom igång på allvar och väckte internationell uppmärksamhet, till den snabba expansionen efter andra världskriget.

Bombkrigets historia

229 kr
OBS: Print on Demand. Leveranstid ca 10 arbetsdagar
Bombkrigets historia är en berättelse om mänsklig ondska, men också om hjältemod och gripande människoöden. Offren fanns i det gasbombade Marocko 1926, i eldstormens Hamburg 1943, i Hanoi 1972 eller i det likaså gasattackerade Halabja 1988.

Men offren fanns också i luften: Av de amerikanska och brittiska flygare som under andra världskriget angrep mål i Tyskland dödades mer än hälften. Tiotusentals unga män störtade mot en säker död, medan andra lyckades rädda sig med fallskärm, ibland för att lynchas när de landade.

Lars Ericson Wolke har skrivit en flyg- och militärhistoria som sätter människorna, idéerna och moralfrågorna i fokus.