Artiklar

Alan Turing möter ett tragiskt slut

Alan Turing

Denne stammande, excentriske och pojkaktigt fotogeniske matematiker och datorpionjär har i våra dagar begåvats med en ikonisk kultstatus. Ja, Alan Turing hyllas inte bara som den klarast lysande av alla stjärnorna från Bletchley Park, utan som en av 1900-talets viktigaste personer över huvud taget.

År 2019 sopade han exempelvis mattan av superkändisar som Albert Einstein, Martin Luther King Jr och David Bowie i BBC:s omröstning ”The Greatest Person of the 20th Century”. Turings arv till eftervärlden är obestridligt och det vilar på två specifika prestationer: betvingandet av nazisternas kryptomaskiner samt ovärderliga pionjärinsatser för realiseringen av datorn och det senare 1900-talets digitala IT-revolution.

Ändock fick hans liv ett mörkt och tragiskt slut.

Det var den 8 juni 1954 som Turings hembiträde Eliza Clayton fann den blott 41-årige forskaren livlös i sängen i sitt hem utanför Manchester. Bredvid sängen fann polisen ett halvätet äpple. Enligt obduktionsrapporten fanns det tecken som tydde på cyanidförgiftning och dödsorsaken fastställdes officiellt som självmord.

Det var en hel del som talade för detta. Förvisso hade Alan Turing belönats med en tapperhetsmedalj för sina viktiga insatser vid Bletchley Park och efter kriget hade han fortsatt att arbeta med datorer tillsammans med sin gamle mentor Max Newman, men det hade också varit svåra bakslag och motgångar. År 1952 föll han offer för tidens homofobi och dömdes till kemisk kastrering på grund av ”grov osedlighet” (gross indecency) efter att polisen i samband med ett inbrott upptäckte att Turing hade haft ett sexuellt förhållande med en annan man. Under ett års tid fick Turing injektioner med det kvinnliga könshormonet östrogen, vilket bland annat gjorde honom impotent och gav hans i grund och botten vältränade kropp – Turings stora hobby var löpträning – en uppsvälld, plufsig karaktär. Dessutom innebar domen att han förlorade sitt säkerhetsgodkännande och alla möjligheter att utföra konsultarbete för GCHQ, något som han hade fortsatt med efter 1945.

Men dödsorsaken är omstridd och även i den seriösa forskningen förekommer alternativa förklaringar och hypoteser.

Många har exempelvis tagit fasta på det faktum att äpplet bredvid dödsbädden aldrig blev testat av polisens rättsmedicinare och att det är oklart hur giftet kom in i kroppen. Alan Turing-experten Jack Copeland menar att dödsfallet kan ha varit en olyckshändelse. Turing hade ett kemiskt laboratorium i hemmet och han ansågs anmärkningsvärt slarvig och disträ av sina kollegor, även vid hanteringen av giftiga ämnen.

En annan möjlighet, som likaledes nämns av Copeland, är mord. Det tidiga kalla kriget var en orolig tid och Turings sexuella läggning – i kombination med hans hemliga arbete för staten – kan ha gjort honom extra utsatt för någon av de många säkerhetstjänster som opererade i Europa. Homofobi var dessutom en integrerad del av periodens västliga kommunistskräck, då homosexuella män på grund av sitt utanförskap ansågs sårbara för utpressning och andra påtryckningar från den sovjetiska säkerhetsapparaten.

Oavsett dödsorsak råder det inga tvivel om att Alan Turing behandlades illa av den brittiska staten under de sista faserna av sitt korta liv.

Det har senare representanter för Storbritannien försökt att gottgöra. År 2009 bad den dåvarande brittiska premiärministern Gordon Brown offentligt om ursäkt för det osköna förloppet: ”Vi är hemskt ledsna. Du hade förtjänat så mycket bättre”, som premiärministern bland annat skrev i ett uttalande på regeringens hemsida. Några år senare, 2014, benådades Alan Turing av drottning Elizabeth II och den grymma osedlighetsdomen från 1952 förklarades ogiltig.

År 2019 kungjorde ännu en brittisk premiärminister, Theresa May, att Turings ansikte hade valts som motiv till de nya brittiska femtiopundssedlarna, tillsammans med detaljer från originalritningarna till Turingbomben och matematiska formler från uppsatsen ”On Computable Numbers”.

Texten är ett utdrag från...

Bletchley Park

149 kr
Krig utkämpas inte bara med vapen i hand.

I slutet av 1942, ett år präglat av motgångar för de västallierade, nådde en brokig skara akademiker ett genombrott på en av andra världskrigets osynliga fronter – lantegendomen Bletchley Park cirka sju mil norr om London. Den kryptoanalytiska verksamhet som Alan Turing och hans kollegor bedrev här kom att vända ubåtskriget i Atlanten och för evigt förknippa Bletchley Park med kampen mot det påstått oknäckbara kodsystemet Enigma.

Med sin stora sakkunskap och medryckande berättarstil skildrar Andreas Marklund den fascinerande historien om kodknäckarna som kom att förändra utfallet av andra världskriget. Men författaren berättar även initierat om krypteringens allt större betydelse för 1900-talets konflikter och hur kodernas krig ledde till att dörren till vår digitala tidsålder öppnades på glänt.

Boken ingår i serien Världens dramatiska historia.

Du kanske också är intresserad av...

Övervakningens historia
Stäng

Övervakningens historia

239 kr
  • Ger en nödvändig historisk ram åt en synnerligen aktuell fråga.
  • Boken anknyter till samtida övervakningsskandaler som nyligen skakat både Google och Facebook.
  • Boken är en belysande, i stora drag skandinavisk historia. De svensk-dansk-norska parallellerna ger en tydligare bild av vad som är en internationell utveckling.
I Övervakningens historia berättar historikern Andreas Marklund om hur furstar, regeringar och andra makthavare under seklernas lopp har utövat makt genom att övervaka kommunikation och informationsflöden i samhället.

Det är en hyperaktuell historia av världsomspännande dimensioner och med rötter i 1500-talets brevspionage med förgreningar som sträcker sig fram till nutidens digitala massövervakning. I boken följer vi dessa dolda maktstrukturer på deras jakt efter hemligheter och känslig information genom dunkla skrymslen av Europas historia.

Berättelsen utgår ifrån svenska och danska förhållanden men knyter också an till utvecklingen i de länder som genom historien haft stor påverkan på underrättelseinhämtningens natur. Det gäller exempelvis länder som Frankrike, USA, Tyskland och Storbritannien. Övervakning är dock gränslös till sin natur och Marklund tar oss med på en svindlande resa längs postvägar, teleledningar, radiovågor och datakablar till de platser där maktens ögon och öron har utfört sitt värv i det fördolda.

stockholm som spioncentral
Stäng

Stockholm som spioncentral

229 kr
  • Den rafflande historien om “Nordens Casablanca”
  • Författaren är landets främste expert på underrättelseverksamhet
  • En tilltalande blandning av personöden och platser

Under hela 1900-talet bidrog Sveriges geografiska läge och neutrala hållning till att landet blev en naturlig mötesplats för diplomater och politiska dissidenter från hela världen. Vårt land, och då särskilt Stockholm, blev därför också attraktivt för främmande makters spionverksamhet.

Redan tidigt förra seklet utnyttjades vår neutrala huvudstad som bas för hemliga operationer. När andra världskriget bröt ut fick Stockholm en unik position för de krigförande parternas underrättelsetjänster och blev ”Nordens Casablanca”. Under kalla kriget flyttade verksamheten in i skuggorna där det fördes en jakt på stormakters spioner och svenska förrädare.

Wilhelm Agrell är Sveriges främsta expert på underrättelseanalys och svensk säkerhetspolitik. I sin nya bok berättar han den rafflande historien om Stockholm som spioncentral. Läsaren får bekanta sig med såväl betydande personer och platser som hemliga organisationer verksamma i staden.

Ett Hemligt Liv
Stäng

Ett hemligt liv

75 kr199 kr
»Set Mattson lyckas fånga tidsandan på pricken … Det är en läsupplevelse som ger en trovärdig bild av den tidens Malmö, de homosexuellas situation och inte minst en rafflande och suverän mordhistoria för alla som vill ha en ytterst välskriven roman.« BTJ
»Set Mattsson är skicklig på att flytta läsarna tillbaka till en annan tid. En uppenbart omfattande research kring Malmö på den tiden skapar autenticitet i berättelserna … Det är just detta som också gör böckerna om Douglas Palm så läsvärda. Som läsare är man mitt i tiden.« Östra Småland

Efter förra årets kritikerrosade Kvinnan vid kanalen tar Set Mattsson på nytt sina läsare tillbaka till det historiska Malmö. Denna gång är året 1955.

I maj får polisen in en anmälan om ett oroande försvinnande. Mannen som saknas är en svensk militär med stor kännedom om det svenska luftvärnet varför säkerhetstjänsten misstänker att han kan vara inblandad i någon spionaffär. När en man några dagar senare hittas mördad i sin lägenhet står det dock klart att offret är den försvunne militären.

Det första mordet följs av ännu ett. Douglas Palm och hans män misstänker tidigt att det är samma gärningsman som ligger bakom de två morden, men jakten försvåras av att de inte lyckas finna något klart motiv bakom dåden. Vad har de båda männen gemensamt som Palm och hans män missar?

Ett hemligt liv är förutom en spännande kriminalroman också en skildring av ett samhälle som präglas av trångsynthet och hat mot homosexuella vilket blev följden av de ökända så kallade Kejne- och Haijbyaffärerna som sände chockvågor över landet några år tidigare.