Erik Åsard gästar SVT Politik i bokhyllan

Högaktuell läsning inför det ovissa och spännande valet 2018.

Hur säljer dagens svenska partiledare in sina politiska budskap? Vad karaktäriserar deras språk? Vilka berättelser om Sverige och världen använder de, och vilka bilder och myter? Vilka är partiledarnas styrkor och svagheter som talare?

I Politik och retorik skärskådar statsvetaren Erik Åsard partiledarnas tal, med avseende på såväl språket som det politiska innehållet. Genom sitt unika dubbla fokus är boken den ideala vägledningen för alla med intresse för dagens politiska retorik.

Torsdag 7 juni kl 15.45-16.00 gästar Erik Åsard SVT-programmet Politik i bokhyllan. Se inslaget på denna länk, 6 h och 43 minuter in i sändningen.

Köp Politik och retorik för endast 209:-

O_Åsard_Retorik och politik.indd

SVT_PolitikIBokhyllan_ErikÅsard