Kontakt

Postadress: Box 1206, 221 05 Lund

Besöksadress: Bantorget 3, 222 29 Lund

Telefon: 046-33 34 50

E-post: info@historiskamedia.se

Vi som jobbar på Historiska Media:

VD / Förlagschef

Erik Osvalds, 046-33 34 53, erik.osvalds@historiskamedia.se

 

Förläggare, redaktionschef

Lena Amurén, 046-33 34 64, lena.amuren@historiskamedia.se

 

 

Christina_HaugenRed

Marknads- och försäljningsansvarig

Christina Haugen, 046-33 34 76, christina.haugen@historiskamedia.se

 

 

cecilia_2013_3PR & Kommunikation

Cecilia Ek, 046-33 34 57, cecilia.ek@historiskamedia.se

 

 


Förläggande redaktör

Åsa Björck, 046-33 34 70, asa.bjorck@historiskamedia.se

 

MårtenEricsonRedaktör 

Mårten Ericson, marten.ericson@historiskamedia.se

 

 

Marknadsassistent

Lisa Bergman, lisa.bergman@historiskamedia.se

 


Redak
tör, tjänstledig

Christina Sejte, christina.sejte@historiskamedia.se

Ekonomi

Frederika Börjesson, 046-33 34 54, frederika.borjesson@historiskamedia.se