Serien Släkten

I den historiska romanserien Släkten berättas Sveriges historia från vikingatiden fram till våra dagar samtidigt som vi får följa en släkts öden och äventyr. Den historiska inramningen är autentisk men inom den får romanfigurerna röra sig fritt för att på bästa sätt levandegöra vår historia. De olika delarna skrivs i stafett av några av Sveriges mest uppskattade författare. Hittills har åtta delar utkommit, varav den senaste är Falkens döttrar av Elvira Birgitta Holm. I september 2017 ger vi ut den nionde delen, som skrivs av Agneta Arnesson Westerdahl.