Första världskriget

BombaochBrannDom

”Bomba och bränn dom”, e-bok

Taktik och terror under 100 år av flygkrig

Lars Ericson Wolke

BombaOchBrannDom

»Bomba och bränn dom«

Taktik och terror under 100 år av flygkrig

Lars Ericson Wolke

Slut i lager

BombkrigetsHistoriaPKT

Bombkrigets historia, e-bok

Taktik och terror under 100 år av flygkrig

Lars Ericson Wolke

Denlevandeokandesoldaten

Den levande okände soldaten

En berättelse om sorg och det första världskiget

Jean-Yves Le Naour

Slut i lager

HistoriensTyranner

Historiens tyranner

En berättelse om diktatorer, despoter och auktoritära härskare

Daniel Rydén

Slut i lager

HistoriensTyranner

Historiens tyranner, e-bok

En berättelse om diktatorer, despoter och auktoritära härskare

Daniel Rydén

KrigetsFangarOchAnglar

Krigets fångar och änglar

Svenska hjälparbetare under första världskriget

Per Allan Olsson

Utkommer 2018-10-08

Krigshistorier

Krigshistorier, pocket

Från första och andra världskriget

Paul Dowswell

Slut i lager

Militarledning

Militär ledning

Från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen

Marco Smedberg

Slut i lager