Wilhelm Agrell är historiker och professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han har skrivit en lång rad böcker om svensk säkerhetspolitik, kalla kriget och den moderna underrättelseverksamhetens framväxt. På Historiska Media har han under åren gett ut bland annat Fred och fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000 (2000), Svenska förintelsevapen (2002), Venona. Spåren från ett underrättelsekrig (2003), Skuggor runt Wallenberg (2006), Maskerad front. Det kalla krigets underrättelsehistoria (2008) Vem kan man lita på? Den globala övervakningens framväxt (2015) och Sprickor i järnridån, svensk underrättelse-tjänst 1944-1992 (2017).

Visar alla 4 resultat

Visa sidmeny